Ai Giỏi Nhất Tam Quốc

  -  

Tam Quốc Diễn Nghĩa là bộ tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng tuyệt nhất của Trung Quốc, nói về thời đại giao đấu Thục-Ngụy-Ngô với đầy đủ nhân vật lịch sử vẻ vang Tào Tháo, giữ Bị, Gia cat Lượng...cùng nhiều mãnh tướng tá nổi danh lịch sử hào hùng Trung Hoa. Vậy 10 mãnh tướng mạnh mẽ nhất thời Tam Quốc là ai? Hãy cùng vumon.vn coi ở dưới nhé.
Bạn đang xem: Ai giỏi nhất tam quốc

10 7
*

9
3
*

8
4
*

7
5
7
5

Mã rất (Nước Thục)


Mã Siêu, tự mạnh khỏe Khởi, là một trong những trong "Ngũ hổ tướng" nước Thục. Mã khôn xiết là nam nhi của Mã Đằng - Thái thú Tây Lương, vốn đóng quân ở tít miền viễn Tây. Tào dỡ định tiến công Ngô tuy thế lại sợ hãi Tây Lương có tác dụng phản, bèn lập kế hotline Mã Đằng vào ghê thành rồi giết mổ đi. Phụ vương bị Tào cởi chết, Mã khôn cùng cùng Hàn Toại - anh em kết nghĩa của Mã Đằng, lấy quân tiến công Tào Tháo.Tại trận Đồng Quan, Mã Siêu cuộc chiến quân Tào, vẫy vùng ngang dọc, tiến công thắng những tướng của Ngụy, khiến đại quân Ngụy tung tác, Tào Tháo buộc phải cắt râu, toá áo để chạy. Nếu không tồn tại sự trung dũng đảm bảo của Tào Hồng và Hứa Chử thì túa đã chầu ông vải cũng nên.Sau này khi thất bại Tào Tháo, Mã vô cùng về đầu quân mang đến Trương Lỗ sống Hán Trung, rước quân đi tiến công quân lưu giữ Bị cứu giúp Thục, bấy giờ lưu giữ Bị vẫn chỉ bao gồm Kinh Châu, đang xuất hiện hiềm khích với lưu Chương ở Thục với đang dồn quân vây tấn công Thục. Mã Siêu mang lại thì Gia mèo Lượng mang đến Trương Phi ra chống. Trương Phi với Mã hết sức đánh không còn trận này cho trận khác, từng trận hơn trăm hợp, đánh từ sáng cho tối vẫn còn đó hăng. Trời tối, hai bên lại sai binh sĩ đốt đuốc cho sáng, đại chiến cả đêm, mãi về sau Mã khôn xiết thấy Trương Phi khỏe không hạ nổi bắt đầu dùng kế giả vờ thua, quân hai bên thốc cho đánh, trận chiến mới xong không phân thắng bại.Lưu Bị thấy Mã khôn cùng tài nghệ đem bụng yêu mến, Gia cát Lượng bèn lập mưu sai người đem đá quý sang đút lót quan mặt Trương Lỗ nói xấu Mã Siêu. Trương Lỗ nghe lời nịnh thần, nghi kỵ Mã Siêu, đẩy Mã khôn cùng vào chũm bí, ngay trong lúc ấy lưu lại Bị cho tất cả những người tới chiêu hàng. Mã vô cùng về với lưu Bị liền đem quân đánh đất Thục, lưu giữ Chương sợ quá xin hàng, nhờ đó Lưu Bị rước được Thục. Sau khi lấy Thục, giữ Bị nhan sắc phong "Ngũ hổ tướng", Mã cực kỳ vừa về với lưu Bị không lâu đã được đứng vào hàng ngũ năm đại tướng mạnh mẽ nhất đất Thục thì quả là tài mức độ phi thường.
6
3
6
3

Hoàng Trung (Nước Thục)


Hoàng Trung, tự Hán Thăng là 1 trong vị lão tướng khu đất Kinh Châu, sau theo Hàn Huyền về thủ nghỉ ngơi Tràng Sa tính đến khi lưu giữ Bị chiếm hữu được Tràng Sa new theo hàng. Bấy giờ Hoàng Trung phục vụ Hàn Huyền, là vị tướng thương hiệu tuổi mà khi quan lại Vũ đựng quân đi tiến công Gia cát Lượng đang khuyên bắt buộc cẩn trọng.Hoàng Trung tuy đã già nhưng mà vẫn khỏe rất có thể giương được cung 2 tạ mà phun trăm phát trúng cả trăm, lại tay nghề chinh chiến đầy mình. Lúc giao chiến với quan Vũ, phía 2 bên đánh nhau hơn trăm hòa hợp không phân thắng bại. Quan Vũ thấy Hoàng Trung xuất sắc giang, kiên cố bèn tương kế tựu kế dùng thay đà đao, vờ vịt thua chạy rồi nhân cơ hội quay lại chém. Nhưng khi Hoàng Trung đuổi theo thì con ngữa lại khuỵu chân vấp ngã xuống do ngựa yếu lâu ko ra trận, quan liêu Vũ thả mang đến về cầm ngựa. Hoàng Trung con quay về, Hàn Huyền bảo bữa sau hãy dùng cung phun Quan Vũ. Ngày sau Hoàng Trung và Quan Vũ giao chiến bố mươi hợp, Hoàng Trung rút cung ra nhưng vị nể mẫu nghĩa quan liêu Vũ tha cho hôm trước nên nhì lần bắn dây không, lần thứ ba chỉ bắn vào mũ. Như vậy, ví như Hoàng Trung mà phun thật sự thì chắc rằng trận ấy quan lại Vũ đã bị tiêu diệt đến cha lần.Sau này khi giữ Bị thu được Thục, Hoàng Trung cũng khá được vinh dự góp phương diện trong "Ngũ hổ tướng". Mặc dù không được quan liêu Vũ phù hợp nhưng sau này Hoàng Trung lập được nhiều đại công, góp công khủng giúp lưu Bị tấn công Tào Tháo thu được Hán Trung, thống tốt nhất hai khu đất Xuyên Thục.
5
3
5
3

Trương Phi (Nước Thục)


Trương Phi, trường đoản cú Dực Đức, cùng rất Lưu Bị với Quan Vũ kết nghĩa vườn đào, Trương Phi xếp đồ vật ba, là em út. Trương Phi tất cả thân hình cao to, đầu như đầu báo, hàm én râu hùm, sức mạnh địch muôn người, tính tình nỏng náy, cương trực, thẳng thắn.Ngay từ đông đảo ngày đầu khởi binh, Trương Phi cùng Lưu Bị với Quan Vũ đang đánh chiến hạ giặc khăn vàng. Quan tiền Vũ từng bảo Trương Phi là bạn mà một mình đâm vào thân quân địch, đem đầu tướng dễ dàng như đem vật gì trong túi.Sau này khi Tào cởi đem quân đánh Kinh Châu, lưu lại Bị chống không nổi mà phải bỏ chạy tan tác, Trương Phi một mình chặn hậu bên bờ sông, đứng trước những mãnh tướng tá quân Ngụy thuộc đại quân mà không còn nao núng. Khi ấy bên Ngụy gồm Tào Tháo, cầm quân bạo phổi như loại trừ nước, lại có những đại tướng mạnh mẽ nhất là Trương Liêu, hứa hẹn Chử, Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn... ấy cố gắng mà chú ý Trương Phi đứng một mình một ngựa, tay cố gắng xà mâu, mắt trợn ngược, mồm quát tháo mà lại sợ không dám tiến quân. Nghe giờ thét như sấm của Trương Phi nhưng mà tướng Hạ Hầu Kiệt bên Tào cởi khiếp sợ, vấp ngã nhào xuống ngựa. Thấy Trương phi uy dũng, lại sợ hãi kế mai phục của Gia cát Lượng, Tào Tháo bắt buộc cho lui quân, nhờ kia Lưu Bị hoàn toàn có thể chạy thoát.Sau này Trương Phi cũng lập được không ít đại công, trong những đó phải kể đến việc Trương Phi bắt sinh sống Nghiêm Nhan, vượt qua Trương Cáp, được vinh danh trong "Ngũ hổ tướng" nước Thục.


Xem thêm: Các Diễn Viên Trong Game Of Thrones, Những Nữ Nhân Xinh Đẹp Trong Game Of Thrones

4
5
4
5

Trương Liêu (Nước Ngụy)


Trương Liêu, từ bỏ Văn Viễn, là 1 trong những trong "Ngũ hổ lương tướng" nước Ngụy, và có thể nói là vị đại tướng mưu võ song toàn tuyệt nhất của Tào Tháo.Ban đầu, Trương Liêu theo Lã Bố, với Lưu Bị và Tào tháo dỡ tranh chiếm Ích Châu. Sau khi Lã tía chết, Trương Liêu bị bắt sống, Tào tháo dỡ toan chém mà lại Lưu Bị và Quan Vũ can ngăn, Tháo bắt đầu cởi trói đến Trương Liêu, Trương Liêu cảm phục mà lại hàng Tào Tháo.Sau này, Trương Liêu là vị đại tướng lập công đầu giúp Tào Tháo vượt mặt Viên Thiệu, Viên Thuật, bình định Trung Nguyên. Vào trận quan Độ nổi tiếng, quân tháo bấy giờ đồng hồ binh ít, cạn lương còn quân Viên Thiệu lương nhiều binh mạnh, Tào túa được hứa Du hiến kế, lập mưu đốt kho lương Viên Thiệu. Chính Trương Liêu là đại tướng dẫn đầu đi đốt kho lương rồi tiếp nối lại đi truy tiếp giáp Viên Thiệu, lập công lớn trong trận quan tiền Độ.Khi Tào Tháo thất bại trận Xích Bích cần rút quân về hứa hẹn Xương, tiếp đến lại nhằm mất tởm Châu vào tay lưu giữ Bị, Tào dỡ sai Trương Liêu trấn giữ hợp Phì, là trọng yếu trấn giữ lại phía Nam, địa điểm tiếp giáp ranh Giang Đông của Tôn Quyền và Kinh Châu của lưu lại Bị. Khi Tào cởi đánh Hán Trung, Tôn Quyền nhân thời cơ đánh thích hợp Phì. Bấy tiếng Trương Liêu chỉ tất cả 7000 quân còn Tôn Quyền bao gồm đến 10 vạn. Trương Liêu theo kế của Tào dỡ ghi trong mật thư, thuộc Lý Điển dẫn 800 quân quyết tử đánh trực tiếp vào đại quân Đông Ngô khiến Tôn Quyền cùng các tướng Đông Ngô cần tháo chạy. Cuộc chiến này tín đồ Giang Đông người nào cũng khiếp, trẻ em nghe đến cái thương hiệu Trương Liêu không đủ can đảm khóc đêm.Trương Liêu là 1 trong trong số ít đối thủ mà quan Vũ yêu cầu nể phục. Trước đó Quan Vũ với Trương Liêu từng kết duyên làm bởi hữu, sau này mọi cá nhân theo một phe. Dù cho là bạn của quan lại Vũ với từng được lưu Bị xin đến thoát chết, Trương Liêu vẫn trung thành ship hàng nhà Ngụy.
3
16
3
16

Triệu Vân (Nước Thục)


Triệu Vân, tự vẫn Long, là trong số những danh tướng nổi tiếng nhất Tam Quốc.Trước lúc trở về với lưu lại Bị, Triệu Vân theo Công Tôn Toản. Lúc Công Tôn Toản bị Viên Thiệu tiến công bại, Triệu Vân mang lại theo giữ Bị, vốn là đồng minh của Công Tôn Toản. Khi theo giữ Bị, cái brand name Triệu Vân mới thực sự tỏa sáng.Công trạng của Triệu Vân thì tất cả nhiều, nhưng danh tiếng nhất phải kể đến việc Triệu Vân một mình phá vòng vây quân Tào, cứu giúp chúa công A Đẩu. Bấy giờ, lưu lại Bị giao tranh với Tào toá ở gớm Châu, bị thua kém lớn bắt buộc bỏ chạy về phía Nam. Vợ con giữ Bị là Cam phu nhân cùng A Đẩu bị lạc trong chiến loạn, Triệu Vân một mình phi ngựa chiến vào quân Tào, buộc A Đẩu vào bụng, phá vòng vây mà lại thoát ra. Tào toá ở trên núi nhìn xuống, thấy Triệu Vân đi tới đâu thì quân bộ đội ngả ra cho tới đấy, mang bụng kính phục hạ lệnh không có ai được bắn lén mà yêu cầu bắt sinh sống Triệu Vân, nhờ cầm Triệu Vân vẫn thoát, cứu vớt được ấu chúa đến Lưu Bị. Trong cuộc đấu này, Triệu Vân đã giết chết vô số binh tốt, đem mạng những tướng Hạ Hầu Ân, Trung Tấn, Trung Thân, tiến công lui Trương Cáp, không sợ hãi Tào Hồng.Sau này, Triệu Vân còn lập nhiều công to cho lưu Bị như bảo đảm Lưu Bị sang có tác dụng rể Đông Ngô, đoạt lại A Đẩu từ bỏ tay quân Đông Ngô, góp công lấn chiếm Xuyên Thục, đẩy lui đại quân Tào túa ở Hán Trung. Trong thời hạn vị tướng tá của "Ngũ hổ tướng", Triệu Vân chính là vị tướng tuyệt đối hoàn hảo nhất, được Gia mèo Lượng yêu mến, trọng dụng nhất.
2
9
2
9

Quan Vũ (Nước Thục)


quan liêu Vũ, từ bỏ Vân Trường, đứng số hai vào ba bạn bè Lưu-Quan-Trương, và là vị tướng đi đầu "Ngũ hổ tướng" nước Thục.Quan Vũ mình cao chín thước, mặt đỏ như gấc, đôi mắt phượng mày ngài, râu dài hai thước, oai phong lẫm liệt. Với tính cách khảng khái, hào hiệp, kiêu hùng, quan liêu Vũ kết nghĩa sân vườn đào với lưu giữ Bị với Trương Phi, cùng cả nhà chống lại giặc khăn vàng cùng Đổng Trác.Khi Tào dỡ đánh tự Châu, lưu lại Bị thua chạy rã tác, ba đồng đội thất lạc nhau, quan tiền Vũ bị vây hết con đường chạy, toan tự vẫn thì Trương Liêu đến khuyên can. Nhờ vào lời răn dạy can của Trương Liêu, quan lại Vũ ra sản phẩm để bảo vệ hai vk của lưu giữ Bị đang phía trong tay Tào Tháo, tuy vậy Quan Vũ nói "hàng Hán chứ không cần hàng Tào".Được Tào tháo dỡ trọng đãi, quan lại Vũ mong muốn trả hết ơn nghĩa để về sau ra đi không ân hận tiếc. Bấy giờ quân Tào đánh nhau với Viên Thiệu, nhị đại tướng mạo của Viên Thiệu là Nhan Lương, Văn Sú lúc bấy giờ rất mạnh, quân Tào mất hai tướng sinh hoang mang. Quan Vũ bèn xin đi trảm Nhan Lương, chém Văn Sú. Quan liêu Vũ 1 mình cưỡi Xích Thố phi vào đại quân Viên Thiệu, cho trước mặt Nhan Lương, phía hai bên chưa giao chiến thì đầu Nhan Lương đã rơi xuống đất. Văn Sú đi trả thù, giao chiến với quan liêu Vũ cũng không được ba vừa lòng thì bị quan lại Vũ chém nốt.Sau này khi biết tin giữ Bị ở bên Hà Bắc, quan liêu Vũ độc nhất vô nhị quyết chuyển hai chị ra đi. Tào cởi giả cỗ cho đi nhưng bao gồm ý ý muốn cản, không chuyển Quan Vũ giấy thông hành khiến cho các quan giữ ải quán triệt quan Vũ qua. Quan tiền Vũ qua năm ải, chém sáu tướng, lừng danh để đời.Sau này khi lưu lại Bị chứa quân sang Xuyên Thục thì sai Quan Vũ trấn giữ lại Kinh Châu - vốn là địa thế vô thuộc quan trọng. Quan tiền Vũ trấn giữ Kinh Châu vững chắc cho tới khi lưu giữ Bị đã mang được đất Thục, Đông Ngô thuộc Tào toá liên thông bày mưu chỉ chiếm đất gớm Châu, hại bị tiêu diệt Quan Vũ. Trước lúc chết, quan lại Vũ trúng tên độc, thần y Hoa Đà cần mổ tay, cạo xương, vậy mà Quan Vũ một tay giơ ra mang đến Hoa Đà cạo xương, tay tê vẫn đánh cờ, cười nói như không. Trước lúc mất tởm Châu, quan Vũ đánh được Phàn Thành, bắt được nhị mãnh tướng tá Tào tháo dỡ là Bàng Đức cùng Vu Cấm. Sau khi mất, quan Vũ hiển thánh, được người đời kính phục vị nghĩa dũng tuy nhiên toàn.
1
15
1
15

Lã tía (Đông Hán)
Xem thêm: Tổng Hợp Các Công Trình Minecraft Ý Tưởng, Cách Kiếm Quà Ở Các Kỳ Quan Trong Game Minecraft

Lã Bố, tự Phụng Tiên, đó là viên mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc. Lã Bố sử dụng phương thiên họa kích, cưỡi ngựa chiến Xích Thố, ra trận như mãnh hổ tả xung hữu đột, muôn fan địch ko nổi.Lã Bố thuở đầu theo Đinh Nguyên, nhận làm cho nghĩa phụ. Sau bởi vì chút vàng bội nghĩa và chiến mã Xích Thố mà lại làm phản, giết mổ nghĩa phụ, theo Đổng Trác. Đổng Trác mang lại Lã ba làm cận vệ, là cánh tay phải của mình. Do sự oách dũng của Lã ba mà quan tướng trong triều rất là sợ hãi, không một ai dám hạn chế lại Đổng Trác.Viên Thiệu họp chư hầu cản lại Đổng Trác, chư hầu khắp chỗ hội tụ, trong các số đó có cả Tào Tháo, Tôn Kiên cùng ba bạn bè Lưu-Quan-Trương. Lúc Lã bố đến đánh, Trương Phi liền khiêu vũ ra địch. Giao chiến không lâu thì Trương Phi bí thế, quan lại Vũ ngay lập tức xông vào ứng cứu. Quan liêu Vũ thuộc Trương Phi tiến công với Lã ba hơn ba mươi hợp mà lại Lã Bố không hề thua kém, thấy nắm Lưu Bị cũng nỗ lực đôi tìm xông vào. Cả ba đánh nhau với Lã bố theo cố gắng chân vạc, vậy nhưng mà Lã ba vẫn đánh được vào giữ Bị để tìm giải pháp thoát ra. Cuộc đấu này lưu danh sử sách, điện thoại tư vấn là "Lã ba độc chiến tam anh". Đánh với một quan liêu Vũ thôi đã khó khăn lắm rồi, đằng này Lã Bố một mình đánh cùng với ba anh em Lưu Bị, quan Vũ, Trương Phi thì quả xứng đáng là sức mạnh thiên hạ vô địch.

trên là mười danh tướng mạnh mẽ nhất thời Tam Quốc, bạn thích ai nhất? Hãy phản hồi ở bên dưới cùng vumon.vn nhé.