Bài Tập Câu Bị Đông Trong Tiếng Anh Lớp 7

  -  

Nếu bạn đang buộc phải rèn luyện để nâng cấp năng lực giờ Anh của chính mình về cấu tạo câu bị động vào giờ Anh. Vậy thì đừng bỏ qua mất số đông bài viết sau đây nhé!

I. Ôn tập cấu tạo câu bị động

Câu tiêu cực xuất xắc còn gọi tên bên dưới dạng passive sầu voice biểu hiện sự nhấn mạnh, khẳng định thâm thúy vào đối tượng đề cập tới rộng là hành vi biểu hiện điều này. Câu tiêu cực được chuyển đổi trực tiếp từ câu chủ động vì thế thì của bọn chúng hầu hết nên tương hợp lẫn nhau.

Công thức câu bị đông: S + Tobe + PII ( V3/ed )

II. Các dạng bài bác tập câu bị động cơ bản

Câu 1: Với hồ hết câu nghỉ ngơi dưới đây bạn hãy khẳng định chính là câu dữ thế chủ động (Active) tuyệt câu tiêu cực (Passive)

1. Boys like to lớn play soccer.

2. This room has been painted xanh.

3. Cricket is played in nước Australia.

4. I am given a book.

5. We have sầu lost our keys.

6. You might see dolphins here.

7. The report must be completed by next Friday.

8. They were singing a tuy nhiên in the lesson yesterday.

9. A letter was written khổng lồ her some days ago.

10. The blaông xã xe đạp is being repaired at the moment.

Đáp án

→ Active→ Passive→ Passive→ Passive→ Active→ Active→ Passive→ Active→ Passive→ Passive

Câu 2: Viết lại phần nhiều câu sau ở dạng câu bị động

Julia rescued three cats.The students handed in the reports.Maria crashed into the blue oto.Alex learned the poem.Steven has forgotten the book.The technician has not repaired the DVD recorder.They play handball.Sue puts the rucksack on the floor.The girls had lost the match.The teacher is not going lớn open the window.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông trong tiếng anh lớp 7

 

Đáp án

Three cats were rescued by Julia.The reports were handed in by the students.The blue car was crashed inlớn by Maria.The poem was learned by Alex.The book has been forgotten by Steven.The DVD recorder has not been repaired by the technician.Handball is played.The rucksaông xã is put on the floor by Sue.The match had been lost by the girls.The window is not going to lớn be opened by the teacher.

Xem thêm: Cách Làm Mặt Nạ Mật Ong Và Chanh Cho Da Nhờn Chống Mụn Đỉnh, Mặt Nạ Chanh Mật Ong

II. Dạng bài tập nâng cao

Câu 1: Rewrite the sentences in passive voice.

Xem thêm: Thực Hành Địa 9 Bài 5

John collects money.Anna opened the window. We have done our homework. I will ask a question.He can cut out the picture. The sheep ate a lot. We vì not clean our rooms. William will not repair the oto. Did Sue draw this circle? Could you feed the dog?

 

Đáp án

Money is collected by John.The window was opened by Anmãng cầu.Our homework has been done by us.A question will be asked by me.The picture can be cut out by him.A lot was eaten by the sheep.Our rooms are not cleaned by us.The car will not be repaired by William.Was this circle drawn by Sue?Could the dog be fed by you?

Câu 2: Rewrite the sentences in passive sầu voice.

They have opened a new cửa hàng.Rick has interviewed the lady.I have bought the tickets.We have sầu not sold the bike.Tyên ổn has forgotten the sandwiches.He has not cleaned the kitchen yet.Joe and Gerry have sầu never played rugby.Somebody toàn thân has stolen Peter"s car.She has not used the tablet for days.Have sầu they found the keys?

 

Đáp án

A new shop has been opened.The lady has been interviewed.The tickets have been bought.The bike has not been sold.The sandwiches have sầu been forgotten.The kitchen has not been cleaned.Rugby has never been played.Peter"s oto has been stolen.The tablet has not been used.Have sầu the keys been found?

Các các bạn hãy cố gắng xong xuôi các bài xích tập sau để rất có thể nắm rõ được cấu trúc câu bị động vào tiếng Anh nhé!