#2 BẢNG BỔ TRỢ TANK SP HỖ TRỢ MÙA 11 MỚI CHUẨN NHẤT LMHT, 2 BẢNG BỔ TRỢ TANK SP

  -  

Bảng ngọc bổ trợ Support dành cho các tướng cung ứng đường dưới, với phần đa viên ngọc tái tổng hợp cho vị trí đông đảo tướng đi Support chuyên được dùng cả tank lẫn phép thuật. Hồ hết bảng ngọc tái tổ hợp chuyên dụng, nhằm mục tiêu giúp cho những vị tướng đi hỗ trợ phát huy buổi tối đa sức khỏe của mình.


Alisttar

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Alisttar mùa 11

*

Anivia

Bảng ngọc tái tổng hợp cho Anivia đi hỗ trợ

*

Annie

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ mang đến Annie mùa 11

*

Bard

Bảng ngọc hỗ trợ cho Bard mạnh mẽ nhất

*

Đã có bảng ngọc AD cho các xạ thủ mùa giải bắt đầu này

Blitzcrank

Bảng ngọc bổ trợ cho Blitzcrank đi Support

*

Braum

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang đến Braum

*

Brand

Bảng ngọc bổ trợ cho Brand đi hỗ trợ

*

Galio

Bảng ngọc hỗ trợ cho Galio đi Support

*

Fiddlestick

Bảng ngọc hỗ trợ Support của Fiddlestick

*

Janna

Bảng ngọc hỗ trợ cho Janna đi Support

*

Karma

Bảng ngọc bổ trợ Support Karma mùa 11

*

Lulu

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ mang lại Lulu đi Support

*

Leona

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Leona

*

Malphite

Bảng ngọc hỗ trợ cho Malphite đi hỗ trợ

*

Lux

Bảng ngọc bổ trợ cho Lux Support

*

Morgana

Bảng ngọc hỗ trợ Support Morgana mạnh nhất

*

Maokai

Bảng ngọc hỗ trợ Maokai Support

*

Pantheon

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang đến Pantheon

*

Nami

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Nami

*

Poppy

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang lại Poppy

*

Những bảng ngọc Top mạnh mẽ nhất để bằng hữu tham khảo

Pyke

Bảng ngọc bổ trợ cho Pyke đi hỗ trợ

*

Rakan

Bảng ngọc bổ trợ cho Rakan mùa 11 đi Support

*

Sona

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Sona

*

Soraka

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Soraka

*

Sett

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Sett

*

Tahm Kench

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang lại Tahm Kench

*

Taric

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ đến Taric

*

Thresh

Bảng ngọc hỗ trợ Support Thresh mùa 11

*

Zilean

Bảng ngọc hỗ trợ Support Zilean chuẩn chỉnh nhất

*

Zyra

Bảng ngọc hỗ trợ Support Zyra tuyệt dùng

*

Bảng ngọc hỗ trợ Support dành cho các tướng, chăm đi hỗ trợ cho xạ thủ ở mặt đường dưới vượt trội nhất để phần lớn người có thể dùng để leo Rank xếp hạng.