Bảng sắp xếp thứ bậc các loại card đồ họa

  -  

Bài viết lúc này sẽ thực hiện xếp hạng tất cả các card giao diện thế hệ trước và lúc này theo hiệu suất, bao hàm tất cả những card đồ gia dụng họa tốt nhất, theo nguồn dữ liệu từ trang Tom"s Hardware. Quy trình kiểm tra GPU vẫn được cách tân và cập nhật tất cả các điểm benchmark cho năm 2022 mang lại GPU AMD RDNA 2 và Nvidia Ampere nỗ lực hệ hiện tại tại, dòng Turing với RDNA, tương tự như nhiều thế hệ khác.

Các bảng sau đây chỉ thu xếp mọi thứ theo điểm benchmark chơi game GPU dựa trên hiệu suất, không bao hàm giá cả, mức tiêu thụ điện năng của thẻ đồ họa, hiệu suất tổng thể và toàn diện và các tính năng khác.

Xếp hạng benchmark GPU 2022

Card đồ họa1080p Ultra1080p Medium1440p Ultra4K Ultra
GeForce RTX 3090 TiGA102, 10752 shader, 1860MHz, 24GB GDDR6X


Bạn đang xem: Bảng sắp xếp thứ bậc các loại card đồ họa

21Gbps, 1008GB/s, 450W
100.0% (132.4fps)100.0% (180.1fps)100.0% (113.9fps)100.0% (75.7fps)
Radeon RX 6900 XTNavi 21, 5120 shader, 2250MHz, 16GB GDDR6
16Gbps, 512GB/s, 300W
98.6% (130.6fps)103.4% (186.2fps)94.0% (107.0fps)83.1% (62.9fps)
GeForce RTX 3090GA102, 10496 shader, 1695MHz, 24GB GDDR6X
19.5Gbps, 936GB/s, 350W
95.6% (126.6fps)98.9% (178.1fps)93.6% (106.5fps)90.9% (68.8fps)
GeForce RTX 3080 12GBGA102, 8960 shader, 1845MHz, 12GB GDDR6X
19Gbps, 912GB/s, 400W
94.0% (124.5fps)99.0% (178.2fps)91.3% (104.0fps)87.6% (66.3fps)
Radeon RX 6800 XTNavi 21, 4608 shader, 2250MHz, 16GB GDDR6
16Gbps, 512GB/s, 300W
94.0% (124.5fps)100.3% (180.7fps)88.9% (101.2fps)77.3% (58.5fps)
GeForce RTX 3080 TiGA102, 10240 shader, 1665MHz, 12GB GDDR6X
19Gbps, 912GB/s, 350W
93.2% (123.4fps)97.1% (174.9fps)90.8% (103.4fps)87.8% (66.5fps)
GeForce RTX 3080GA102, 8704 shader, 1710MHz, 10GB GDDR6X
19Gbps, 760GB/s, 320W
87.8% (116.3fps)96.3% (173.4fps)83.9% (95.5fps)80.1% (60.6fps)
Radeon RX 6800Navi 21, 3840 shader, 2105MHz, 16GB GDDR6
16Gbps, 512GB/s, 250W
84.3% (111.7fps)96.8% (174.3fps)76.9% (87.5fps)66.7% (50.5fps)
GeForce RTX 3070 TiGA104, 6144 shader, 1770MHz, 8GB GDDR6X
19Gbps, 608GB/s, 290W
78.6% (104.1fps)90.2% (162.4fps)72.5% (82.6fps)61.9% (46.8fps)
Titan RTXTU102, 4608 shader, 1770MHz, 24GB GDDR6
14Gbps, 672GB/s, 280W
75.6% (100.1fps)87.9% (158.2fps)70.7% (80.5fps)63.8% (48.3fps)
GeForce RTX 3070GA104, 5888 shader, 1725MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 220W
75.3% (99.8fps)87.5% (157.7fps)68.0% (77.5fps)57.0% (43.2fps)
Radeon RX 6700 XTNavi 22, 2560 shader, 2581MHz, 12GB GDDR6
16Gbps, 384GB/s, 230W
72.5% (96.0fps)88.7% (159.8fps)61.9% (70.4fps)50.9% (38.5fps)
GeForce RTX 2080 TiTU102, 4352 shader, 1545MHz, 11GB GDDR6
14Gbps, 616GB/s, 250W
72.5% (96.0fps)84.2% (151.6fps)66.1% (75.3fps)58.9% (44.6fps)
GeForce RTX 3060 TiGA104, 4864 shader, 1665MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 200W
69.1% (91.5fps)83.1% (149.7fps)61.2% (69.7fps)
GeForce RTX 2080 SuperTU104, 3072 shader, 1815MHz, 8GB GDDR6
15.5Gbps, 496GB/s, 250W
64.1% (84.9fps)76.5% (137.8fps)57.0% (64.9fps)45.6% (34.5fps)
GeForce RTX 2080TU104, 2944 shader, 1710MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 215W
62.1% (82.2fps)73.9% (133.1fps)54.8% (62.4fps)
Radeon RX 6600 XTNavi 23, 2048 shader, 2589MHz, 8GB GDDR6
16Gbps, 256GB/s, 160W
59.1% (78.2fps)76.0% (136.8fps)48.2% (54.9fps)
GeForce RTX 2070 SuperTU104, 2560 shader, 1770MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 215W
57.7% (76.4fps)68.9% (124.1fps)50.4% (57.4fps)
Radeon RX 5700 XTNavi 10, 2560 shader, 1905MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 225W
55.7% (73.7fps)69.9% (125.8fps)46.8% (53.3fps)38.6% (29.3fps)
GeForce RTX 3060GA106, 3584 shader, 1777MHz, 12GB GDDR6
15Gbps, 360GB/s, 170W
53.0% (70.2fps)66.0% (118.8fps)46.2% (52.6fps)
Radeon VIIVega 20, 3840 shader, 1750MHz, 16GB HBM2
2.0Gbps, 1024GB/s, 300W
52.6% (69.7fps)63.3% (114.0fps)46.5% (53.0fps)41.5% (31.4fps)
GeForce RTX 2070TU106, 2304 shader, 1620MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 175W
51.3% (67.9fps)61.5% (110.7fps)44.8% (51.0fps)
Radeon RX 6600Navi 23, 1792 shader, 2491MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 224GB/s, 132W
50.4% (66.7fps)65.4% (117.8fps)40.5% (46.1fps)
GeForce GTX 1080 TiGP102, 3584 shader, 1582MHz, 11GB GDDR5X
11Gbps, 484GB/s, 250W
50.3% (66.5fps)61.4% (110.6fps)44.1% (50.3fps)39.0% (29.5fps)
GeForce RTX 2060 SuperTU106, 2176 shader, 1650MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 175W
49.1% (65.1fps)58.8% (105.9fps)42.4% (48.2fps)
Radeon RX 5700Navi 10, 2304 shader, 1725MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 180W
49.0% (64.8fps)61.8% (111.3fps)41.4% (47.2fps)
Radeon RX 5600 XTNavi 10, 2304 shader, 1750MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 336GB/s, 160W
43.9% (58.1fps)55.8% (100.6fps)36.9% (42.0fps)
Radeon RX Vega 64Vega 10, 4096 shader, 1546MHz, 8GB HBM2
1.89Gbps, 484GB/s, 295W
42.9% (56.8fps)52.4% (94.3fps)36.5% (41.6fps)31.0% (23.5fps)
GeForce RTX 2060TU106, 1920 shader, 1680MHz, 6GB GDDR6
14Gbps, 336GB/s, 160W
41.7% (55.2fps)53.8% (96.8fps)34.0% (38.7fps)
GeForce GTX 1080GP104, 2560 shader, 1733MHz, 8GB GDDR5X
10Gbps, 320GB/s, 180W
40.1% (53.1fps)50.0% (90.0fps)34.6% (39.4fps)
GeForce RTX 3050GA106, 2560 shader, 1777MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 224GB/s, 130W
38.8% (51.4fps)49.6% (89.4fps)33.0% (37.6fps)
GeForce GTX 1070 TiGP104, 2432 shader, 1683MHz, 8GB GDDR5
8Gbps, 256GB/s, 180W
38.6% (51.1fps)47.6% (85.8fps)33.3% (37.9fps)
Radeon RX Vega 56Vega 10, 3584 shader, 1471MHz, 8GB HBM2
1.6Gbps, 410GB/s, 210W
38.2% (50.6fps)46.9% (84.4fps)32.5% (37.0fps)
GeForce GTX 1070GP104, 1920 shader, 1683MHz, 8GB GDDR5
8Gbps, 256GB/s, 150W
33.8% (44.8fps)35.5% (64.0fps)34.1% (38.8fps)
GeForce GTX 1660 SuperTU116, 1408 shader, 1785MHz, 6GB GDDR6
14Gbps, 336GB/s, 125W
33.6% (44.4fps)46.0% (82.8fps)27.6% (31.5fps)
GeForce GTX 1660 TiTU116, 1536 shader, 1770MHz, 6GB GDDR6
12Gbps, 288GB/s, 120W
33.1% (43.9fps)45.4% (81.9fps)27.7% (31.6fps)
GeForce GTX 1660TU116, 1408 shader, 1785MHz, 6GB GDDR5
8Gbps, 192GB/s, 120W
30.1% (39.9fps)41.7% (75.1fps)25.0% (28.5fps)
Radeon RX 5500 XT 8GBNavi 14, 1408 shader, 1845MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 224GB/s, 130W
30.1% (39.8fps)40.3% (72.6fps)25.0% (28.5fps)
Radeon RX 590Polaris 30, 2304 shader, 1545MHz, 8GB GDDR5
8Gbps, 256GB/s, 225W
29.7% (39.4fps)38.1% (68.6fps)25.5% (29.1fps)
GeForce GTX 980 TiGM200, 2816 shader, 1075MHz, 6GB GDDR5
7Gbps, 336GB/s, 250W
27.1% (35.9fps)34.7% (62.6fps)23.4% (26.7fps)
Radeon R9 Fury XFiji, 4096 shader, 1050MHz, 4GB HBM2
2Gbps, 512GB/s, 275W
26.7% (35.4fps)35.8% (64.4fps)
Radeon RX 580 8GBPolaris 20, 2304 shader, 1340MHz, 8GB GDDR5
8Gbps, 256GB/s, 185W
26.7% (35.3fps)34.3% (61.7fps)22.8% (26.0fps)
Radeon RX 5500 XT 4GBNavi 14, 1408 shader, 1845MHz, 4GB GDDR6


Xem thêm: Những Cách Bảo Quản Hoa Quả Tươi Lâu Để Bán, Cách Bảo Quản Hoa Quả Tươi Lâu Để Bán

14Gbps, 224GB/s, 130W
25.3% (33.5fps)37.2% (66.9fps)
GeForce GTX 1650 SuperTU116, 1280 shader, 1725MHz, 4GB GDDR6
12Gbps, 192GB/s, 100W
25.1% (33.2fps)37.7% (67.9fps)20.2% (23.0fps)
GeForce GTX 1060 6GBGP106, 1280 shader, 1708MHz, 6GB GDDR5
8Gbps, 192GB/s, 120W
24.3% (32.2fps)32.2% (58.0fps)20.2% (23.0fps)
Radeon RX 6500 XTNavi 24, 1024 shader, 2815MHz, 4GB GDDR6
18Gbps, 144GB/s, 107W
23.0% (30.4fps)36.3% (65.4fps)15.8% (18.0fps)
Radeon R9 390Grenada, 2560 shader, 1000MHz, 8GB GDDR5
6Gbps, 384GB/s, 275W
22.5% (29.8fps)28.4% (51.2fps)
GeForce GTX 980GM204, 2048 shader, 1216MHz, 4GB GDDR5
7Gbps, 256GB/s, 165W
21.8% (28.9fps)29.8% (53.7fps)
Radeon RX 570 4GBPolaris 20, 2048 shader, 1244MHz, 4GB GDDR5
7Gbps, 224GB/s, 150W
21.4% (28.3fps)29.8% (53.6fps)17.5% (20.0fps)
GeForce GTX 1060 3GB *GP106, 1152 shader, 1708MHz, 3GB GDDR5
8Gbps, 192GB/s, 120W
21.0% (27.8fps)29.2% (52.6fps)
GeForce GTX 1650TU117, 896 shader, 1665MHz, 4GB GDDR5
8Gbps, 128GB/s, 75W
20.1% (26.6fps)28.4% (51.1fps)
GeForce GTX 970GM204, 1664 shader, 1178MHz, 4GB GDDR5
7Gbps, 256GB/s, 145W
20.0% (26.5fps)27.3% (49.1fps)
GeForce GTX 780 *GK110, 2304 shader, 900MHz, 3GB GDDR5
6Gbps, 288GB/s, 230W
16.6% (22.0fps)21.4% (38.5fps)
GeForce GTX 1050 TiGP107, 768 shader, 1392MHz, 4GB GDDR5
7Gbps, 112GB/s, 75W
15.0% (19.8fps)21.1% (38.0fps)
GeForce GTX 1050 *GP107, 640 shader, 1455MHz, 2GB GDDR5
7Gbps, 112GB/s, 75W
11.2% (14.8fps)16.5% (29.8fps)
Radeon RX 560 4GBBaffin, 1024 shader, 1275MHz, 4GB GDDR5
7Gbps, 112GB/s, 60-80W
11.2% (14.8fps)17.7% (31.8fps)
Radeon RX 550 4GBLexa, 640 shader, 1183MHz, 4GB GDDR5
7Gbps, 112GB/s, 50W
Không được test nghiệm10.9% (19.6fps)

Xếp hạng benchmark GPU về năng suất Ray Tracing 2022

Card đồ gia dụng họa1080p Medium1080p Ultra1440p Ultra4K Ultra
GeForce RTX 3090 TiGA102, 10752 shader, 1860MHz, 24GB GDDR6X
21Gbps, 1008GB/s, 450W
100.0% (118.2fps)100.0% (84.4fps)100.0% (57.2fps)100.0% (29.1fps)
GeForce RTX 3090GA102, 10496 shader, 1695MHz, 24GB GDDR6X
19.5Gbps, 936GB/s, 350W
91.7% (108.4fps)89.7% (75.7fps)88.7% (50.8fps)87.2% (25.4fps)
GeForce RTX 3080 TiGA102, 10240 shader, 1665MHz, 12GB GDDR6X
19Gbps, 912GB/s, 350W
89.3% (105.6fps)87.6% (73.9fps)86.0% (49.2fps)84.6% (24.7fps)
GeForce RTX 3080 12GBGA102, 8960 shader, 1845MHz, 12GB GDDR6X
19Gbps, 912GB/s, 400W
88.5% (104.7fps)85.8% (72.4fps)83.7% (47.9fps)81.4% (23.7fps)
GeForce RTX 3080GA102, 8704 shader, 1710MHz, 10GB GDDR6X
19Gbps, 760GB/s, 320W
81.5% (96.3fps)78.5% (66.3fps)76.3% (43.7fps)72.2% (21.0fps)
GeForce RTX 3070 TiGA104, 6144 shader, 1770MHz, 8GB GDDR6X
19Gbps, 608GB/s, 290W
66.3% (78.4fps)63.0% (53.1fps)59.2% (33.9fps)
Radeon RX 6900 XTNavi 21, 5120 shader, 2250MHz, 16GB GDDR6
16Gbps, 512GB/s, 300W
63.0% (74.5fps)59.0% (49.8fps)55.2% (31.6fps)51.7% (15.1fps)
Titan RTXTU102, 4608 shader, 1770MHz, 24GB GDDR6
14Gbps, 672GB/s, 280W
62.5% (73.9fps)58.2% (49.1fps)55.4% (31.7fps)52.5% (15.3fps)
GeForce RTX 3070GA104, 5888 shader, 1725MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 220W
62.1% (73.4fps)58.7% (49.6fps)54.9% (31.4fps)
GeForce RTX 2080 TiTU102, 4352 shader, 1545MHz, 11GB GDDR6
14Gbps, 616GB/s, 250W
59.2% (70.0fps)55.1% (46.5fps)52.0% (29.7fps)
Radeon RX 6800 XTNavi 21, 4608 shader, 2250MHz, 16GB GDDR6
16Gbps, 512GB/s, 300W
59.0% (69.7fps)54.6% (46.1fps)51.3% (29.4fps)48.2% (14.0fps)
GeForce RTX 3060 TiGA104, 4864 shader, 1665MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 200W
55.2% (65.3fps)51.3% (43.3fps)47.8% (27.4fps)
Radeon RX 6800Navi 21, 3840 shader, 2105MHz, 16GB GDDR6
16Gbps, 512GB/s, 250W
50.4% (59.6fps)46.6% (39.3fps)43.6% (24.9fps)
GeForce RTX 2080 SuperTU104, 3072 shader, 1815MHz, 8GB GDDR6
15.5Gbps, 496GB/s, 250W
49.6% (58.6fps)45.0% (37.9fps)41.6% (23.8fps)
GeForce RTX 2080TU104, 2944 shader, 1710MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 215W
47.5% (56.2fps)42.5% (35.9fps)39.1% (22.4fps)
GeForce RTX 2070 SuperTU104, 2560 shader, 1770MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 215W
43.6% (51.5fps)39.2% (33.1fps)35.5% (20.3fps)
GeForce RTX 3060GA106, 3584 shader, 1777MHz, 12GB GDDR6
15Gbps, 360GB/s, 170W
41.2% (48.7fps)38.3% (32.3fps)35.1% (20.1fps)
Radeon RX 6700 XTNavi 22, 2560 shader, 2581MHz, 12GB GDDR6
16Gbps, 384GB/s, 230W
38.8% (45.9fps)36.1% (30.5fps)32.6% (18.7fps)
GeForce RTX 2070TU106, 2304 shader, 1620MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 175W
38.5% (45.5fps)34.9% (29.4fps)31.6% (18.1fps)
GeForce RTX 2060 SuperTU106, 2176 shader, 1650MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 175W
36.9% (43.6fps)33.0% (27.9fps)29.9% (17.1fps)
GeForce RTX 2060TU106, 1920 shader, 1680MHz, 6GB GDDR6
14Gbps, 336GB/s, 160W
31.8% (37.6fps)26.7% (22.5fps)
Radeon RX 6600 XTNavi 23, 2048 shader, 2589MHz, 8GB GDDR6
16Gbps, 256GB/s, 160W
30.8% (36.4fps)28.0% (23.6fps)
GeForce RTX 3050GA106, 2560 shader, 1777MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 224GB/s, 130W
29.4% (34.8fps)27.0% (22.8fps)
Radeon RX 6600Navi 23, 1792 shader, 2491MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 224GB/s, 132W
25.8% (30.5fps)23.3% (19.6fps)
Radeon RX 6500 XTNavi 24, 1024 shader, 2815MHz, 4GB GDDR6
18Gbps, 144GB/s, 107W
7.9% (9.4fps)

Cấu hình PC mới nhất năm 2022 sử dụng căn cơ và CPU Alder Lake. Đây là thông tin chi tiết về PC được demo nghiệm.

Intel bộ vi xử lý core i9-12900KMSI Pro Z690-A WiFi DDR4Corsair 2x16GB DDR4-3600 CL16Crucial P5 Plus 2TBCooler Master MWE 1250 V2 GoldCooler Master PL360 FluxCooler Master HAF500Windows 11 Pro 64-bit
công nghệ download khoa học Điện đồ vật cuộc sống đời thường
*
clip Ô tô, Xe thứ Làng technology Học công nghệ thông tin


Xem thêm: Khối Lớp 7 Bao Nhiêu Tuổi ? Mấy Tuổi? Mấy Tuổi 2020

Giới thiệu | Điều khoản | bảo mật | chỉ dẫn | Ứng dụng | liên hệ | truyền bá | Facebook | Youtube | DMCA