Các dạng toán đổi đơn vị lớp 4

      1,049

Toán lớp 4 bảng đơn vị đo độ nhiều năm là bài tân oán đặc biệt quan trọng, học viên buộc phải cố được phương pháp thay đổi các đơn vị đo cân nặng cùng những bài toán thù liên quan.Hôm nay vumon.vn vẫn cung ứng những kỹ năng và kiến thức giữa trung tâm, dạng bài bác tập của tân oán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng.

Bạn đang xem: Các dạng toán đổi đơn vị lớp 4

Học sinc crúc cần cù luyện bài xích tập,ghi lưu giữ bảng đơn vị chức năng đo cân nặng để hiểu áp dụng vào vào thực tế.

1. Nhận biết đơn vị đo kân hận lượng

1.1. Khái niệm

*

1.2. Quy đổi

*

*

2. Bảng đơn vị đo kăn năn lượng

*

Chú ý: Mỗi đơn vị đo trọng lượng đa số cấp 10 lần đơn vị chức năng bé liền sau nó.

3. những bài tập vận dụng toán lớp 4 bảng đơn vị đo kăn năn lượng

3.1. Dạng 1: Đổi các đơn vị đo khối hận lượng

3.1.1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng cùng thừa nhận xét rằng với nhì đơn vị đo cân nặng ngay tức thì nhau thì đơn vị chức năng phệ cấp 10 lần đơn vị nhỏ xíu.

3.1.2. Bài tập

Bài 1. Điền số tương thích vào vị trí trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kilogam 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3.1.3. Bài giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ lâu năm ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kilogam + 760kilogam = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kg 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kilogam 72hg = 63200g

d) 68000kilogam = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

3.2. Dạng 2: Các phxay tính với đơn vị đo kân hận lượng:

3.2.1 Phương pháp:

Lúc tiến hành phxay tính cộng hoặc trừ những trọng lượng bao gồm dĩ nhiên các đơn vị chức năng đo kiểu như nhau, ta tiến hành giống như nlỗi các phxay tính với số tự nhiên và thoải mái, kế tiếp thêm đơn vị đo trọng lượng vào hiệu quả.

Khi triển khai phép tính tất cả hẳn nhiên những đơn vị chức năng đo không giống nhau, trước nhất ta đề xuất thay đổi về thuộc 1 đơn vị chức năng đo sau đó thực hiện tính bình thường.

khi nhân hoặc phân chia một đơn vị đo khối lượng với một số, ta nhân hoặc chia số kia cùng với một vài như giải pháp thông thường, kế tiếp thêm đơn vị chức năng đo cân nặng vào tác dụng.

3.2.2. Bài tập

Bài 1. Tính các quý giá sau:

a) 57 kg + 56 g

b) 275 tấn - 849 tạ

c) 73 kg x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2. Tính các giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35T 5 tạ : 4

3.2.3. Bài giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn - 849 tạ = 2750 - 849 = 1901 tạ

c) 73kilogam x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kilogam = 1370kg + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag - 77777 g = 500000 + 7000 - 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

3.3. Dạng 3: So sánh các đơn vị chức năng đo khối hận lượng

3.3.1. Phương pháp:

Lúc so sánh những đơn vị chức năng đo giống nhau, ta đối chiếu tương tự nlỗi đối chiếu nhì số thoải mái và tự nhiên.

Xem thêm: 16 Người Tiếp Xúc Gần Bệnh Nhân 620 Kết Quả Xét Nghiệm Lần 1 Âm Tính

Khi đối chiếu các đơn vị đo không giống nhau, đầu tiên ta cần thay đổi về cùng 1 đơn vị đo tiếp đến triển khai đối chiếu thông thường.

3.3.2. Bài tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kilogam ...5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

3.3.3. Bài giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kilogam ...5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kilogam >5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kilogam 700dag … 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kg + 7kg = 519kg

3 tạ 75kilogam = 300kilogam + 75kg = 375kg

Vậy 512kg 700dag > 3 tạ 75kg

3.4. Dạng 4: Toán thù bao gồm lời văn uống.

3.4.1. Phương pháp.

Đọc đề với xác minh rõ thử dùng đề bài

Thực hiện phxay tính theo yên cầu (cùng đơn vị đo)

Kiểm tra và kết luận

3.4.2. Bài tập

Bài 1. Bình đi chợ mua 1 bó rau xanh nặng nề 1250 g, một bé cá nặng nề 4500g, 1 quả túng thiếu nặng trĩu 750g. Hỏi trọng lượng nhưng Bình buộc phải đem về là bao nhiêu?

Bài 2. Trong dịp đánh giá sức mạnh. An trọng lượng là 32kg; Đức nặng 340hg, Hải nặng 41000g. Hỏi cả cha các bạn nặng trĩu từng nào ki-lô-gam?

3.4.3. Bài giải

Bài 1

Kân hận lượng nhưng mà Bình buộc phải mang lại là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy trọng lượng mà Bình với là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 bạn nặng nề số ki-lô-gam là: 32+ 34+ 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng trĩu 107kg

4. Bài tập từ bỏ luyện

4.1. Bài tập

Bài 1. Điền số thích hợp vào địa điểm trống

a) 1kilogam = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kilogam = ?kg

d) 7000kilogam 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kilogam + 234 kg

b) 948 g - 284 g

c) 57hg x 14

d) 96T : 3

Bài 3. Điền vết >,

a) 93hg … 380dag

b) 573kilogam … 5730hg

c) 3 tấn 150kilogam … 3150hg

d) 67 tạ 50 yến … 8395kg

Bài 4. Mẹ tải 5 quả dưa hấu, tất cả 2 trái nặng nề 450dag, 1 trái nặng trĩu 35hg, 2 quả nặng 6000g. Hỏi 5 quả dưa nặng trĩu bao nhiêu kg?

Bài 5. Một con cá hẻn nặng nề 10000g, biết đầu nặng trĩu 750g, đuôi nặng 450g. Hỏi thân cá nặng trĩu bao nhiêu ki-lô-gam?

4.2. Đáp án tđắm say khảo

Bài 1.

a) 1kg = 10hg

b) 23hg 7dag = 2370g

c) 51 yến 73kg = 583kg

d) 7000kilogam 10 tạ = 8 tấn

Bài 2.

a) 516kilogam + 234kilogam = 750kg

b) 948g - 284g = 664g

c) 57hg x 14 = 798hg

d) 96 tấn : 3 = 32 tấn

Bài 3. Điền lốt >,

a) 93hg > 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg

d) 67 tạ 50 yến

Bài 4.

Xem thêm: Cách Chữa Nhiệt Miệng Đơn Giản, 14 Và Hiệu Quả Tại Nhà

Đáp số: 14kg

Bài 5.

Đáp số: 8800g

Muốn học tập giỏi tân oán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo kân hận lượng, học sinh phải chịu khó ôn luyện, nỗ lực vững chắc kiến thức giữa trung tâm nhằm ship hàng bậc học tập cao hơn. Thường xuim quan sát và theo dõi vumon.vn để update nhiều kỹ năng xuất xắc nhé!


Chuyên mục: Tổng hợp