Các Dạng Toán Đổi Đơn Vị Lớp 4

  -  

Toán lớp 4 bảng đơn vị đo độ nhiều năm là câu hỏi quan trọng, học sinh cần cầm được bí quyết đổi những đơn vị đo trọng lượng cùng các bài toán liên quan.

Bạn đang xem: Các dạng toán đổi đơn vị lớp 4

 

***
=====>>>>Phần mềm Giải bài xích Tập đúng đắn 100%

Hôm nay vumon.vn sẽ cung ứng các kỹ năng và kiến thức trọng tâm, dạng bài xích tập của toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo khối lượng.Học sinh chú siêng năng luyện bài xích tập,ghi ghi nhớ bảng đơn vị chức năng đo khối lượng để biết vận dụng vào vào thực tế.

1. Nhận ra đơn vị đo khối lượng

1.1. Khái niệm

 

*

 

1.2. Quy đổi

 

*

 

 

*

 

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

 

*

 

Chú ý: Mỗi đơn vị chức năng đo trọng lượng đều vội 10 lần đối kháng vị bé xíu liền sau nó.

3. Bài xích tập áp dụng toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng

3.1. Dạng 1: Đổi những đơn vị đo khối lượng

3.1.1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị đo trọng lượng và dấn xét rằng cùng với hai đơn vị chức năng đo cân nặng liền nhau thì đơn vị chức năng lớn cấp 10 lần đơn vị chức năng bé.

3.1.2. Bài bác tập

Bài 1. Điền số phù hợp vào khu vực trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3.1.3. Bài giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kg + 760kg = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kg 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kg 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

3.2. Dạng 2: các phép tính với đơn vị đo khối lượng:

3.2.1 Phương pháp:

Khi triển khai phép tính cộng hoặc trừ các khối lượng có kèm theo những đơn vị đo giống nhau, ta triển khai tương tự như các phép tính với số trường đoản cú nhiên, tiếp nối thêm đơn vị chức năng đo trọng lượng vào kết quả.

Khi thực hiện phép tính bao gồm kèm theo các đơn vị đo không giống nhau, trước hết ta cần đổi về cùng 1 đơn vị chức năng đo tiếp đến thực hiện nay tính bình thường.

Khi nhân hoặc chia một đơn vị chức năng đo khối lượng với một số, ta nhân hoặc phân tách số kia với một số như bí quyết thông thường, kế tiếp thêm đơn vị chức năng đo khối lượng vào kết quả.

3.2.2. Bài bác tập

Bài 1. Tính các giá trị sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn - 849 tạ

c) 73 kilogam x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2.

Xem thêm: 16 Người Tiếp Xúc Gần Bệnh Nhân 620 Kết Quả Xét Nghiệm Lần 1 Âm Tính

Tính các giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

3.2.3. Bài bác giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn - 849 tạ = 2750 - 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kg + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag - 77777 g = 500000 + 7000 - 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

3.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị đo khối lượng

3.3.1. Phương pháp:

Khi so sánh các đơn vị đo như là nhau, ta so sánh giống như như đối chiếu hai số từ bỏ nhiên.

Khi so sánh các đơn vị đo không giống nhau, trước hết ta cần đổi về cùng 1 đơn vị chức năng đo tiếp nối thực hiện so sánh bình thường.

3.3.2. Bài xích tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kilogam ...5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

3.3.3. Bài bác giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kg ...5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg >5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kg + 7kg = 519kg

3 tạ 75kg = 300kg + 75kg = 375kg

Vậy 512kg 700dag > 3 tạ 75kg

3.4. Dạng 4: Toán tất cả lời văn.

3.4.1. Phương pháp.

Đọc đề và xác minh rõ yêu cầu đề bài

Thực hiện nay phép tính theo yêu cầu (cùng đơn vị đo)

Kiểm tra với kết luận

3.4.2. Bài bác tập

Bài 1. Bình đi chợ cài 1 bó rau nặng nề 1250 g, một bé cá nặng 4500g, 1 quả túng thiếu nặng 750g. Hỏi trọng lượng mà Bình phải mang lại là bao nhiêu?

Bài 2. trong đợt kiểm tra sức khỏe. An cân nặng là 32kg; Đức nặng trĩu 340hg, Hải nặng nề 41000g. Hỏi cả bố bạn nặng từng nào ki-lô-gam?

3.4.3. Bài xích giải

Bài 1

Khối lượng mà Bình phải đem lại là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy khối lượng mà Bình sở hữu là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 bạn nặng số ki-lô-gam là: 32+ 34+ 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng trĩu 107kg

4. Bài tập tự luyện

4.1. Bài tập

Bài 1. Điền số thích hợp vào nơi trống

a) 1kg = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kilogam + 234 kg

b) 948 g - 284 g

c) 57hg x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 3. Điền vệt >,

a) 93hg … 380dag

b) 573kg … 5730hg

c) 3 tấn 150kg … 3150hg

d) 67 tạ 50 yến … 8395kg

Bài 4. Chị em mua 5 quả dưa hấu, tất cả 2 quả nặng trĩu 450dag, 1 quả nặng 35hg, 2 quả nặng nề 6000g. Hỏi 5 quả dưa nặng bao nhiêu kg?

Bài 5. Một con cá trê nặng nề 10000g, biết đầu nặng 750g, đuôi nặng trĩu 450g. Hỏi thân cá nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1.

a) 1kg = 10hg

b) 23hg 7dag = 2370g

c) 51 yến 73kg = 583kg

d) 7000kg 10 tạ = 8 tấn

Bài 2.

a) 516kg + 234kg = 750kg

b) 948g - 284g = 664g

c) 57hg x 14 = 798hg

d) 96 tấn : 3 = 32 tấn

Bài 3. Điền lốt >,

a) 93hg > 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg

d) 67 tạ 50 yến

Bài 4.

Xem thêm: Cách Chữa Nhiệt Miệng Đơn Giản, 14 Và Hiệu Quả Tại Nhà

Đáp số: 14kg

Bài 5.

Đáp số: 8800g

Muốn học giỏi toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng, học viên cần cần mẫn ôn luyện, ráng chắc kỹ năng và kiến thức trọng trung tâm để giao hàng bậc học cao hơn. Tiếp tục theo dõi vumon.vn để cập nhật nhiều kiến thức và kỹ năng hay nhé!