Cách chia 4 chữ số cho 1 chữ số

  -  

Để giúp các em ôn tập với chuẩn bị xuất sắc bàiChia số gồm tư chữ số đến số bao gồm một chữ sốHọc 247 mời những em tham khảo bài học kinh nghiệm dưới đây.Chúc các em có một ngày tiết học tập thiệt giỏi cùng thật vui lúc đến lớp!


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức nên nhớ

1.2. Giải bài xích tập Sách Giáo Khoa trang 117

1.3. Giải bài bác tập Sách Giáo Khoa trang 118

1.4. Giải bài xích tập Sách Giáo Khoa trang 119

2. bài tập minc hoạ

3. Hỏi đáp vềChia số gồm tứ chữ số mang lại số bao gồm một chữ số


a) 6369 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,6369\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline2123endarray ight.\,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

6369 : 3 = ...

Bạn đang xem: Cách chia 4 chữ số cho 1 chữ số

6 chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bởi 0.

Hạ 3; 3 phân chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bằng 3; 3 trù 3 bằng 0.

Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bởi 0.

Hạ 9; 9 phân tách 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bởi 9; 9 trừ 9 bằng 0.

b) 1276 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1276\,,,,,07endarrayleft| eginarray*20c4\hline319endarray ight.\,,,,,,,,,,,,36\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

1276 : 4 = ...

12 phân tách 4 được 3, viết 3.

3 nhân 4 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0.

Hạ 7; 7 chia 4 được 1, viết 1.

1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bởi 3.

Hạ 6 được 36; 36 chia 4 được 9, viết 9.

9 nhân 4 bằng 36; 36 trừ 36 bằng 0.

c) 9365 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,9365\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline3121endarray ight.\,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

9365 : 3 = ... (dư ...)

9 phân tách 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bằng 0.

Hạ 3; 3 chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bởi 3; 3 trừ 3 bởi 0.

Hạ 6; 6 phân chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 5; 5 phân tách 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bởi 3, 5 trừ 3 bởi 2.

d) 2249 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2249\,,,,24endarrayleft| eginarray*20c4\hline562endarray ight.\,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

2249 : 4 = ... (dư ...)

22 phân chia 4 được 5, viết 5.

5 nhân 4 bằng 20; 22 trừ 20 bằng 2.

Hạ 4, được 24: 24 phân tách 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bởi 24; 24 trừ 24 bởi 0.

Hạ 9; 9 phân chia 4 được 2, viết 2.

2 nhân 4 bảng 8; 9 trừ 8 bằng 1.

e) 4218 : 6 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

4218 : 6 = ...

42 chia 6 được 7, viết 7.

Xem thêm: Những Bài Tập Hít Đất Hiệu Quả, Tập Ngực Tại Nhà Đúng Cách Và Hiệu Quả Nhất

7 nhân 6 bởi 42; 42 trừ 42 bởi 0.

Hạ 1; 1 phân chia 6 được 0, viết 0.

0 nhân 6 bởi 0 ;1 trừ 0 bằng 1.

Hạ 8 được 18; 18 chia 6 được 3, viết 3.

3 nhân 6 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0.

g) 2407 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2407\,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline601endarray ight.\,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,3endarray)

2407 : 4 = ... (dư ...)

24 chia 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bởi 0.

Hạ 0 ; 0 chia 4 được 0, viết 0.

0 nhân 4 bởi 0, 0 trừ 0 bởi 0,

Hạ 7; 7 phân chia 4 được một, viết 1.

1 nhân 4 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3.


Bài 1: Tính

(eginarray*20c4862\endarrayleft| eginarray*20c2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c3369\endarrayleft| eginarray*20c3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c2896\endarrayleft| eginarray*20c4\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện phnghiền tính phân tách theo máy từ tự trái sang trọng cần.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4862\,08endarrayleft| eginarray*20c2\hline2431endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3369\,03endarrayleft| eginarray*20c3\hline1123endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2896\,09endarrayleft| eginarray*20c4\hline724endarray ight.\,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

Bài 2: Có 1648 gói bánh được chia đa số vào 4 thùng. Hỏi từng thùng có bao nhiêu gói bánh?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 thùng: 1648 gói bánh

1 thùng: ? gói bánh

Muốn nắn kiếm tìm lời giải ta đem số gói bánh của tứ thùng phân tách cho 4.

Bài giải

Mỗi thùng có số gói bánhlà:

1648: 4 = 412 (gói)

Đáp số: 412 gói.

Bài 3: Tìmx

a)x × 2 = 1846 b)3 × x = 15783

Hướng dẫn giải:

Muốn tra cứu quá số ta mang tích phân tách cho vượt số sót lại.

a)x × 2 = 1846

x = 1846 : 2

x = 923

b)3 × x = 15783

x = 1578 : 3

x = 526


Bài 1: Tính

(eginarray*20c2469\endarrayleft| eginarray*20c,,2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c6487\endarrayleft| eginarray*20c,,3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c4159\endarrayleft| eginarray*20c,,5\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện phép phân tách các tần số lượt từ bỏ trái sang đề xuất.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2469\,04endarrayleft| eginarray*20c2\hline1234endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,6487\,04endarrayleft| eginarray*20c3\hline2162endarray ight.\,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,4159\,,,,,,15endarrayleft| eginarray*20c5\hline831endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,4endarray)

Bài 2: Người ta gắn thêm bánh xe vào ô tô, mỗi xe hơi rất cần phải gắn 4 bánh xe. Hỏi có 1250 bánh xe pháo thì đính thêm được nhiều tuyệt nhất từng nào xe hơi như vậy cùng còn quá mấy bánh xe ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 bánh xe: 1 ô tô

1250 bánh xe: ? xe hơi với thừa ? bánh xe.

Muốn nắn tra cứu lời giải ta mang số bánh xe cộ đang đến phân chia cho số bánh xe pháo yêu cầu gắn thêm của từng xe hơi.

Cách giải:

Ta gồm 1250 : 4 = 312 (dư 2)

Vậy 1250 bánh xe cộ đính thêm được nhiều nhất vào 312 xe pháo xe hơi như vậy cùng còn quá 2 bánh xe cộ.

Bài 3:

*

Hướng dẫn giải:

Chia hình đang đến thành tám hình tam giác rồi ghép những hình tam giác bé dại theo những hình em vừa phân tách.

Ta rất có thể làm như sau:

*


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 3224 : 4 b) 2819 : 7

1516 : 3 1865 : 6

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: Làm phép chia những chu kỳ lượt trường đoản cú trái lịch sự đề nghị.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,3224\,,,,,,02endarrayleft| eginarray*20c4\hline806endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,24\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,1516\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c3\hline505endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2819\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c7\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,19\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1865\,,,,,,06endarrayleft| eginarray*20c6\hline310endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

Bài 2: Một nhóm công nhân bắt buộc sửa quãng con đường dài 1215m, nhóm sẽ sửa được(frac13)quãng con đường. Hỏi team người công nhân đó còn đề nghị sửa từng nào mét đường nữa?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Cần sửa: 1215m

Đã sửa:(frac13)quãng đường

Còn lại: ? m

Muốn tra cứu lời giải ta cần:

Tìm độ nhiều năm của quãng con đường đang sửa.Tìm độ dài quãng con đường còn sót lại bằng phương pháp đem độ nhiều năm quãng đường yêu cầu sửa trừ đi độ nhiều năm quãng con đường sẽ sửa.

Bài giải

Đội công nhân đó đã sửa được số mét mặt đường là:

1215 : 3 = 405 (m)

Số mét đường còn phải sửa là:

1215 – 405 = 810(m)

Đáp số: 810 m.

Bài 3: Điền Đ hoặc S vào ô trống

*

Hướng dẫn giải:

Kiểm tra phương pháp đặt tính cùng tính của phxay chia vẫn đến rồi điền Đ hoặc S phù hợp vào vị trí trống.

a) Điền Đ vào ô trống.

b) Điền S vào ô trống. Vì 1608 : 4 = 402.

c) Điền S vào ô trống. Vì 2526 : 5 = 505 (dư 1).


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a)1608 : 4 b) 2035 : 5 c) 4218 : 6

2105 : 3 2413 : 4 3052 : 5

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: Lần lượt triển khai phép phân chia theo sản phẩm công nghệ từ bỏ từ trái sang trọng nên.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1608\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,08\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2105\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c3\hline701endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2035\,,,,,,03endarrayleft| eginarray*20c5\hline407endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,35\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2413\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c4\hline603endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,13\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

c)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3052\,,,,,,05endarrayleft| eginarray*20c5\hline610endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

Bài 2: Tìm x

a)x × 7 = 2107

b) 8 × x = 1640

c)x × 9 = 2763

Hướng dẫn giải:

Muốn nắn search quá số ta rước tích chia mang lại thừa số tê.

a)x × 7 = 2107

x = 2107 : 7

x = 301

b)8 × x = 16408

x = 1640 : 8

x = 205

c)x × 9 = 2763

x = 2763 : 9

x = 307

Bài 3: Một cửa hàng tất cả 2024 kg gạo, cửa hàng đã bán(frac14) số gạo kia. Hỏi shop còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Tóm tắt:

Có : 2024kg

Đã bán:(frac14)

Còn lại: ? kg

Muốn search giải thuật ta cần:

Tìm số ki-lô-gam gạo đang chào bán.Tìm số ki-lô-gam gạo sót lại.

Bài giải

Số gạo đang buôn bán là:

2024 : 4 = 506 (kg)

Số gạo còn sót lại là:

2024 – 506 = 1518 (kg)

Đáp số:1518 kg.

Xem thêm: Cách Tải Nhạc Từ Spotify Về Điện Thoại Android, Iphone, Cách Để Tải Nhạc Từ Spotify: 12 Bước (Kèm Ảnh)

Bài 4: Tính nhẩm

6000: 2 =

8000: 4 =

9000: 3 =

Hướng dẫn giải:

Em mang chữ số hàng trăm phân tách cho số bao gồm một chữ số rồi viết tiếp tế tận thuộc hiệu quả 3 chữ số 0.

6000 : 2 = 3000