CÁCH CHƠI CHU THƯƠNG 3Q

  -  

Chu Bất Nghi

Chu Bất Nghi, tự Nguyên Trực, kỳ tài hiếm có, sáng dạ sáng suốt, năm 17 tuổi sẽ viết bốn bài bác văn luận, từng ra kế giúp Tào cởi công thành thuận lợi

Kỹ Năng :


Tử Thượng

Tư Mã Chiêu, tự vẫn Thượng, nam nhi thứ của tư Mã Ý với Xuân Hoa. Quyền thần Tào Ngụy, tín đồ đặt nền móng đến nhà Tây Tấn. Thâm nhập chinh phân phát từ thời trẻ, hiểu rõ binh pháp, lập nhiều chiến công. đàn ông Tư Mã Viêm sau đây xưng đế, truy vấn phong tư Mã Chiêu làm Tấn Văn Đế.

Bạn đang xem: Cách chơi chu thương 3q

Kỹ Năng :
*

Vương Dị

Vương Dị, bà xã của trang bị Sử Ích Châu Triệu Ngang, chị em của Triệu Anh, Triệu Nguyệt. Từng giúp ck ngăn địch, lập những công lao, góp nhiều kế sách, một lòng trung thành không tiếc bạn dạng thân.

Kỹ Năng :


Quản Lộ

Quản Lộ - từ bỏ Công Minh là thuật sĩ thần túng thiếu của Tào Ngụy. Am hiểu Chu Dịch, giỏi bói toán xem tướng tá phong thủy.

Kỹ Năng :

Đổng Uyên

Đổng Uyên, từ Hùng Phó, danh gia võ thuật, Bồng Lai yêu quý Thần Tán Nhân. Đồ đệ là Bắc Địa Thương vương vãi Trương Tú, Tây Xuyên Thương vương vãi Trương Nhiệm, cuối đời dấn Triệu Vân làm cho đệ tử cuối cùng, truyền dạy võ học tập cả đời

Kỹ Năng :

Thủy Kính

Thủy Kính, tên thật là bốn Mã Huy, danh sĩ thời Đông Hán, nối tiếp đạo học, binh pháp. Học cao gọi rộng, tài cán rộng người, được fan đời coi trọng.

Kỹ Năng :

Gia cat Quả

Gia cát Quả, đàn bà của Gia cát Lượng, tư chất thông minh, thông suốt đạo pháp. Tu luyện trên Thừa im Quan, trong tương lai thành tiên, sự tích chỉ được ghi chép vào sách "Thần Tiên Thông Giám".

Kỹ Năng :

Mã Vân Lộc

Mã Vân Lộc là con gái Mã Đằng, thê tử Triệu Vân với muội muội Mã Siêu. Cá tính ngây thơ, trực tiếp thắn, thông đạt thương thuật.

Xem thêm: Cảm Giác Nghẹn Cổ Họng Khó Thở, Tìm Hiểu Ngay!

Kỹ Năng :

Tôn Cơ

Tôn Cơ, cô gái nhi của Tôn Sách, thê tử của Lục Tốn, mẫu mã thân của Lục Kháng. êm ả lương thiện, vô cùng giỏi lũ Không

Kỹ Năng :

Chu Cơ

Chu Cơ, tên thật Chu Triệt, phụ nữ của du ngoạn và tè Kiều. Sau gả cho Tôn Đăng trở thành thái tử phi, gọi là Chu Phi. Chu Cơ văn võ tuy nhiên toàn, lương thiện yêu dân.

Kỹ Năng :

Lục Kháng

Lục Kháng, thương hiệu tự là Ấu Tiết, nhỏ Thừa tướng mạo Lục Tốn của Đông Ngô. Kế thừa tước vị của cha, vươn lên là trụ cột triều đình, được call là danh tướng ở đầu cuối của Đông Ngô.

Kỹ Năng :

Chu Hoàn

Chu Hoàn, tự Hưu Mục, quan lại làm đến chức tướng mạo quân, được phong làm cho Gia Hưng Hầu. Giải quyết và xử lý ôn dịch, bình định sơn tặc, góp Lục Tốn vượt qua Tào Hưu, lập các chiến công.

Kỹ Năng :

Đổng Bạch

Đổng Bạch, cháu gái Đổng Trác, vô cùng được sủng ái, không tới tuổi cập kê đã được phong làm Vị Dương Quân, ngồi xe ngựa, quan lại viên đi theo

Kỹ Năng :

Nam Hoa

Nam Hoa lão tiên, tay nỗ lực gậy mây. Vì khuyến mãi Thái Bình Thuật mang lại Trương Giác phải được tín đồ đời biết đến. Từng dạy dỗ Trương Giác đề nghị phổ độ chúng sinh.

Xem thêm: Bật Mí Cách Làm Lẩu Chó Miền Bắc Thơm Ngon Chuẩn Vị, Cách Làm Lẩu Thịt Chó Với Bia Đơn Giản, Ngon Nhất

Kỹ Năng :

Mộc Lộc Vương

Mộc Lộc vương vãi – chén bát Nạp Động nhà là minh hữu của to gan lớn mật Hoạch. Sở trường tinh chỉnh và điều khiển thú vật, thông thường có hổ báo sài lang rắng độc đi theo

Kỹ Năng :

Lư Thực

Lư Thực, thương hiệu tự là Tử Can, bạn Trác Quận, là nhà bao gồm trị, nhà quân sự, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và phân tích nổi danh cuối đời Đông Hán.

Kỹ Năng :