Cách đan len 2 màu

      40

Kiểu đan cốt nổi gân này không chỉ là đan được ở 1 màu len, nó cũng có thể cải nhì màu sắc nhỏng cốt thông thường vậy, phần đa Clip cũ chúng ta sử dụng biện pháp vậy len tay trái hoặc cố kỉnh len bởi cả hai tay rất có thể không quen thuộc mắt mà lại chủ yếu ra nạm len dạng hình kia đan khôn cùng luôn tiện, còn đây là Clip tương đối mới lí giải phương pháp thức đan cùng với việc cụ len tay phải mà lại chúng ta vẫn quen:

 

Với phương pháp nỗ lực len tay trái, bạn có thể đan cốt nổi gân nhì color bằng hai biện pháp, mình thấy cả hai biện pháp hầu như xuất xắc