CÁCH ĐỌC DIỆN TÍCH TRONG TIẾNG ANH

  -  

Các đơn vị chức năng đo lường của Mỹ trọn vẹn khác với Việt Nam. Tại nước ta. Chúng ta được học tập các đơn vị đo lường về độ lâu năm nhỏng mét (m), diện tích S là m2 (mét vuông ) hay thể tích là mét khối (m3)…


*

Tuy nhiên, sống Mỹ đơn vị chức năng đo khối lượng là pound, khoảng cách là inch, mile…Bài học tập ngày lúc này đã hỗ trợ cho chúng ta từ bỏ vựng tiếng anh về đơn vị đo lường và thống kê của Mỹ để gia công thân quen với ko cảm giác ngạc nhiên khi nghe tới bạn bạn dạng xứ đọng thực hiện bọn chúng.

Bạn đang xem: Cách đọc diện tích trong tiếng anh

Và trở lại, họ còn có thể chỉ dẫn cho người Mỹ cho VN nữa phải không như thế nào. Bắt đầu nhé.

Quý Khách rất có thể xem thêm Clip bài học về những đơn vị chức năng tín vào giờ anh dưới dây để học bí quyết phạt âm với dễ ghi ghi nhớ hơn.

Xem thêm: Any Tips For Someone Learning Kung Fu Master? : Bladeandsoul

Khoảng cách, độ nhiều năm, độ dài (Length)

Inch (Inches). Viết tắt in (1 in = 2.54 cm)

Foot (Feet). Viết tắt ft (1 foot = 30.48 cm)

Yard (Yards). Viết tắt yd (1 yard = 0.9144 m)

Mile (Miles). Viết tắt mi (1 mile = 1.60934 km)

1 foot = 12 inches1 yard = 3 feet = 36 inches1 mile = 1,760 yards = 5,280 feet = 63,360 inches

Khối hận lượng (Mass, weight)

Ounce (Ounces). Viết tắt oz (1 oz = 28.3495 gram)

Pound (Pounds). Viết tắt lb (1 lb = 0.453592 kilogram)

Ton (Tons)

1 pound = 16 ounces1 Ton = 2,000 pounds = 32,000 ouncesDung tích hóa học lỏng(Liquid Volume)

Teaspoon (Teaspoons). Viết tắt tsp (1 tsp = 4.92892 ml)

Tablespoon (Tablespoons). Viết tắt tbsp (1 tbsp = 14.7868 ml)

Fluid Ounce (Fluid Ounces).

Xem thêm: Phân Biệt ( A Little Và A Few Và Few, A Little Và Little, Phân Biệt (A) Little Và (A) Few

Viết tắt fl oz (1 oz = 29.5735 ml)

Cup (Cups). Viết tắt cp (1 cp = 236.588 ml)

Pint (Pints). Viết tắt pt (1pt = 0.473176 liter)

Quart (Quarts). Viết tắt qt (1qt = 0.946353 liter)

Gallon (Gallons). Viết tắt gal (1 gal = 3.78541 liter)

1 Gallon = 4 quarts = 8 pints = 16 cups= 128 fluid ounces

Thể tích chất rắn (Capathành phố Volume)

Cubic inch (Cubic inches). Viết tắt in³ (1 in³ =16.3871 cm³)

Cubic foot (Cubic feet). Viết tắt yt³ (1 yt³ = 0.0283168 m³)

Cubic yard (Cubic yards). Viết tắt yd³ (1 yd³ = 0.764555 m³)

1 cubic foot = 1728 cubic inches1 cubic yard = 27 cubic feet1 cubic yard = 27 cubic feet = 46,656 cubic inches

Diện tích (Area)

Square inbịt (Square inches). Viết tắt in² (1 in² = 6.4516 cm²)

Square foot (Square feet). Viết tắt ft² (1 ft² = 9.2903 dm²)

Square yard (Square yards). Viết tắt yd² (1 yd² = 0.836127 m²)

Square mile (Square miles). Viết tắt mi² (1 mi² ~ 2.58999 km²)

Acre (Acres) (1 acre ~ 0.4 hec)

1 square foot = 144 square inches1 square yard = 9 square feet1 acre = 4840 square yards1 square mile or 1 section = 640 acres