Cách dùng get used to

      15

Đều là "used to", vậy ba kết cấu used to lớn,get used khổng lồ và be used khổng lồ không giống nhau như vậy nào?Cùng kiếm tìm câu trả lời trong bài tổng thích hợp này để việc luyện thi TOEIC của bạn đạt công dụng tốt nhất nhé!

ÔN THI TOEIC - THAM KHẢO NGAY:KHÓA HỌC THÀNH THẠO 4 KỸ NĂNG TOEIC

Giải đam mê cụ thể phân biệtused khổng lồ, get used lớn với be used lớn.

Bạn đang xem: Cách dùng get used to

1. USED TO + V: ĐÃ TỪNG

1.1.Diễn tả một thói quentrong quá khđọng.

- Cấu trúc:Used khổng lồ + V diễn tảmột kinh nghiệm, một hành động thường xuyên xẩy ra vào vượt khứ nhưng hiện giờ không còn nữa.

- Ví dụ:

+Weused tolive there when I was a child.

(Chúng tôi đã từng có lần sống sống đó khi tôi còn là một đứa tthấp.)

1.2. Diễn tả tinh thần trong quá khứ

-Cấu trúc:Used to+ V còn trình bày một triệu chứng vào vượt khứnhưnghiện thời khôngtồntạinữa được trình bày bằng một số trong những cồn từ bỏ như: have sầu, belive sầu, know, lượt thích.

- Ví dụ:

+Iused tolikeThe Beatles but now I never listen to lớn them.

(Tôi đã từng say đắm đội The Beatles cơ mà bây chừ tôi không thể nghe nhạc của họ nữa.)

*

2. BE USED TO +VING / NOUN: ĐÃ QUEN VỚI

*

- Cấu trúcBe used to + Ving / N:Nghĩa là chúng ta đã từng thao tác nào đấy không hề ít lần hoặc đang gồm kinh nghiệm tay nghề với vấn đề kia rồi, vày vậy nó không thể không quen, mớ lạ và độc đáo hay khó khăn gì cùng với các bạn nữa)

- Ví dụ:

+I amused to gettingup early in the morning.

(Tôi đang quen cùng với việc dậy mau chóng vào buổi sáng.)

+ I am notused to lớn the new systemin the factory yet.

(Tôi vẫn không quen thuộc với khối hệ thống mới làm việc xí nghiệp sản xuất.)

TÌM HIỂU THÊM CÁC THÔNG TIN VỀ VIỆC:THI THỬ TOEIC

3. GET USED TO + VING / NOUN: DẦN QUEN VỚI

-Get used tokết phù hợp với Ving hoặc nhiều danh từcó ý nghĩa: sự việc như thế nào đóđang dầntrsinh sống đề nghị không còn xa lạ với bạn.

- Ví dụ:

+She has started working nights and is stillgetting used to lớn sleepingduring the day.

Xem thêm: Cari Hotel Di Pak Chom - Hotel Populer Dekat Na Chom Thian Pattaya

(Cô ấy ban đầu thao tác vào đêm tối với dần dần quen với việc ngủ suốt cả ngày.)

+I gotused lớn gettingup early in the morning.

(Tôi đã thân quen dần dần với bài toán dậy nhanh chóng buổi sáng sớm.)

*

BÀI TẬPhường. : Sử dụng kỹ năng và kiến thức sinh hoạt trên để xong các câu sau

1. European drivers find it difficult to _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) lớn school there, but now it"s a factory.

3. I"ve sầu only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they vày things round here.

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can"t believe they are going to lớn build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all!

8. Whenever all my friends went to discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have sầu had my driving licence almost a year now.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm 2020, Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp

10. When Max went khổng lồ live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very open minded person.


Chuyên mục: Tổng hợp