Cách dùng many much a lot of

      11

Trong giờ đồng hồ Anh, Việc thực hiện các từ bỏ nlỗi little, a tittle, few, a few, many, much, lot ofa lot of siêu rất dễ gây nên nhâm lẫn cho những người học. Liệu rằng sự biệt lập thân bọn chúng như vậy nào? Dùng ra sao mang lại đúng? Thậm chí số đông bạn làm việc tiếng Anh những năm cũng hay lẫn lộn giữa chúng.

Bạn đang xem: Cách dùng many much a lot of


*
Phân biệt – phương pháp sử dụng Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of với A Lot of

Vì lý vì vậy, Shop chúng tôi sẽ phân biệt với giúp cho bạn đọc hơn về kiểu cách dùng little, a tittle, few, a few, many, much, lot of cùng a lot of trong nội dung bài viết này. Chúng ta hãy cùng tò mò nhé!


1. Little cùng A little

1.1. Cách dùng Little

Người ta áp dụng Little đứng trước các danh từ bỏ không đếm được. Có nghĩa che định là vô cùng ít, ko được nhiều.

Liitle + uncountable nouns (danh tự không đếm được): khôn cùng không nhiều, không được nhiều.

Ví dụ: She has little money. (Cô ấy có ít tiền)

1.2. Cách sử dụng A little

Người ta sử dụng Little đứng trước các danh từ đếm được. tức là một chút ít, một ít.

Little + uncountable nouns (danh tự ko đếm được): một ít, một ít.

Ví dụ: I just have sầu a little money lớn buy an táo Apple. (Tôi chỉ bao gồm một chút tiền để mua một quả táo).

Xem thêm: Hình Ảnh Ngọc Trai Giếng Nước Trong Truyện Dương Vương, Ý Nghĩa Hình Ảnh Ngọc Trai

2. Cách sử dụng Few và A few


*
Cách cần sử dụng Few cùng A few

2.1. Cách sử dụng Few

Ta thực hiện few trước danh từ bỏ đếm được Có nghĩa là bao gồm khôn cùng ít, rất ít.

Few + countable nouns (danh từ bỏ đếm được): cực kỳ ít, ko nhiều

Ví dụ: Few students left the class yesterday. (Có rất ít học viên vẫn ra khỏi lớp hôm qua)

2.2. Cách sử dụng A Few

Ta thực hiện a few trước danh từ đếm được Tức là một xí, một ít đầy đủ xài.


*

Few + countable nouns (danh từ bỏ đếm được): một xí, một không nhiều đầy đủ xài

Ví dụ: I have a few friends but we are very cthua thảm. ( Tôi có vài bạn bạn tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi vô cùng thân thiết)

3. Cách sử dụng Many với Much

3.1. Cách cần sử dụng Many

Ta sử dụng Many mang đến danh từ đếm được số những trong phong phú và đa dạng loại câu nlỗi câu hỏi, câu xác định giỏi phú định. MAny Có nghĩa là nhiều.

Many + countable nouns: nhiều

Ví dụ: There are many people in my family. ( Có rất nhiều người vào mái ấm gia đình của tôi)

– Cấu trúc, phương pháp sử dụng Accept với Agree vào tiếng Anh

– Cách sử dụng cấu trúc Not only – But also trong tiếng Anh

3.2. Cách sử dụng Much


*
Cách cần sử dụng Many và Much

Much được sử dụng cùng với danh từ bỏ không đếm được có nghĩa là nhiều vào cả câu nghi vấn, khẳng định và che định. tức là những.

Xem thêm: Một Số Cách Giữ Hình Mới Xăm Đúng Chuẩn, Cách Bảo Quản Hình Xăm Tốt Nhất

Much + uncountable nouns: nhiều

Ví dụ: I don’t have sầu much money to lớn give sầu you. (Tôi ko có không ít chi phí để cho bạn)

4. Cách cần sử dụng Lot of và A Lot of

Quý Khách có thể cần sử dụng cả lot of với a lot of mang lại danh trường đoản cú đếm được hoặc danh tự ko đếm được. Có nghĩa là nhiều

Lots of/ A Lot of + uncountable/countable nouns: nhiều

Ví dụ: I have sầu a lot of books lớn read. (Tôi có không ít sách nhằm đọc)Lots of people have voted for Donald Trump in the presidential chiến dịch in 20đôi mươi. (Rất không ít người dân vẫn bỏ phiếu cho Donald Trump vào chiến dịch trỡ ràng cử Tổng thống năm 2020)

5. Những bài tập áp dụng


*
bài tập áp dụng

1. Điền few/a few hoặc little/a little vào vị trí trống trong câu

I have sầu _______good friends. I’m not lonely.There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.Julie gave sầu us __________apples from her garden. Shall we nói qua them?There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.Do you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would like lớn borrow them.He has ____education. He can’t read or write, & he can hardly count.We’ve got ____time at the weekover. Would you like to meet?She has ____self-confidence. She has a lot of trouble talking to new peopleThere’s ____spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?Đáp ána few few a few few a fewlittle a little, little; a little

2. Chọn câu trả lời đúng

I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.A. muchB. many……………… pencils did you find yesterday?A. how muchB. how manyMy dog brings me ………………… different slippers.A. muchB. manyThis cow produces …………………. milk.A. muchB. many………………. shampoo did you use last week?A. how muchB. how manyPaul always gets ………………. homework.A. muchB. many………………. castles did he destroy?A. how muchB. how many…………….. love bởi you need?A. how muchB. how manyAndy hasn’t got ……………….. hair.A. muchB. manyI drank too ……………… cola yesterday.A. muchB. manyThere aren’t …………. car parks in the center of Oxford.A. muchB. manyEating out is expensive sầu here. There aren’t ……………… cheap restaurants.A. anyB. someLiverpool has …………. of great nightclubs.A. a lotB. manyHurry up! We only have sầu ………….. time before the coach leaves.A. a fewB. a littleWe saw ……………. beautiful scenery when we went to Austria.A. a little ofB. someThere are a ………….. shops near the university.A. fewB. anyIt’s very quiet. There aren’t …………… people here today.A. muchB. manyThere are ……………… expensive new flats next to lớn the riverA. someB. a littleAfter Steve sầu tasted the soup, he added ……. salt to lớn it.A. a fewB. fewC. littleD. a littleMany people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.A. very fewB. very littleC. very muchD. very manyĐáp ánBBBAAABAA A BA ABBA BADA

Trên đấy là bài viết Phân biệt – bí quyết sử dụng Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of và A Lot of nhưng vumon.vn đang tổng phù hợp cho bạn. Hy vọng bạn sẽ hoàn toàn có thể nhuần nhuyễn hơn trong bài toán áp dụng hầu hết trường đoản cú bên trên thông qua nội dung bài viết này.


Cộng đồng vumon.vn - Chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm ôn luyện thi IELTS. Tham gia ngay Group Tự Học IELTS 8.0


Chuyên mục: Tổng hợp