Cách dùng much more

  -  
*
englishgrammar

Trong văn nói cùng viết thông thường thì đang không thật nghiêm ngặt với vấn đề chúng ta sử dụng lẫn lộn giữa những trường đoản cú chỉ sự các nlỗi many tốt a lot hoặc lots of. Thế cơ mà lúc đi thi các kỳ thi giờ Anh đặc biệt là IELTS, thì bài toán sử dụng từ ngữ là rất là quan trọng. Vì rứa sinh hoạt nội dung bài viết này, vumon.vn đã giới thiệu cho chúng ta phương pháp sử dụng cũng tương tự giải pháp rõ ràng thân những tự này nhé!


A. MUCH & MANY

Many hoặc much thường đứng trước danh tự. Many đi với danh trường đoản cú đếm được và much đi với danh từ ko đếm được:

She didn’t eat much breakfast.

Bạn đang xem: Cách dùng much more

(Cô ta ko ăn sáng nhiều)

There aren’t many large glasses left.

(Không còn lại nhiều ly lớn)

Tuy nhiên much of hoàn toàn có thể đi cùng với tên bạn và tên địa danh

I have seen too much of Howard recently.

(Gần đây tôi giỏi chạm chán Howard)

Not much of Denmark is hilly.

(Đan mạch không có mấy đồi núi)

Many/much of + determiner (a, the, this, my... ) + noun.

You can’t see much of a country in a week.

(Anh tất yêu biết các về một nước trong tầm 1 tuần đâu.)

I won’t pass the exam. I have sầu missed many of my lessons.

(Tôi sẽ không còn thoát được kỳ thi này mất, tôi quăng quật rất nhiều bài.)

Many với much cần sử dụng những vào câu tủ định với câu nghi ngại, vào câu xác minh rất có thể sử dụng những loại từ khác ví như plenty of, a lot, lots of... để thay thế.

How much money have you got? I’ve got plenty.

He got lots of men friends, but he doesn’t know many women.

Tuy thế trong tiếng Anh, much với many vẫn được sử dụng bình thường trong câu xác minh.

Much has been written about the causes of unemployment in the opinion of many

economists.

*
many or much?Much dùng nhỏng một phó trường đoản cú (much đứng trước đụng trường đoản cú tuy nhiên che khuất very và sau kết cấu che định của câu)

I don’t travel much these days. (much = very often)

I much appreciate your help. (much=highly)

We very much prefer the country to the town.

Janet much enjoyed her stay with your family.

Much too much / many so many (để dấn mạnh) cần sử dụng hòa bình sau mệnh đề thiết yếu, trước danh từ bỏ nhưng mà nó té ngữ.

The cost of a thirty-second commercial advertisement on a television show is $300.000, much too much for most business.

Many a + singular noun + singular verb: Biết bao nhiêu.

Many a svào man has disheartened before such a challenge.

(Biết bao cánh mày râu trai tnúm kiện đã nản lòng trước một thách thức như vậy)

I have been khổng lồ the top of the Effeil tower many a time.

Many’s the + st that / sb who + singular verb

Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at universities and colleges under the pressure of money.

(Biết bao nhiêu sinc viên đang không thể theo học những ngôi trường ĐH với CĐ bởi vì thiếu hụt tiền)

Many’s the promise that has been broken.

(Biết từng nào lời hứa đã trở nên bội phản bội)

B. A LOT OF/ LOTS OF/ PLENTY OF/ A GREAT DEAL

Các thành ngữ trên đều sở hữu nghĩa tương đương cùng với much/ many (nhiều) và most (đa phần).

A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal).Không có khác nhau gì mấy giữa a lot of với lots of. Chủ ngữ bao gồm sau hai thành ngữ này đã ra quyết định việc phân chia động trường đoản cú.

a lot of | uncountable noun + singular verb

lots of | plural noun + plural verb

A lot of time is needed lớn learn a language.

Lots of us think it’s time for an election.

*
a lot of or lots of?Plenty of được sử dụng thông dụng vào informal English.

Don’t rush, there’s plenty of time.

Xem thêm: Hướng Dẫn Root Zenfone 5 Lollipop 5, Hưỡng Dẫn Root Asus Zenfone 5 Chạy Android 5

Plenty of shops take checks.

A large a mount of = a great khuyến mãi of + non-count noun (formal English)

I have sầu thrown a large amount of old clothing.

Mr Lucas has spent a great khuyễn mãi giảm giá of time in the Far East.

A lot cùng a great giảm giá khuyến mãi rất có thể được dùng làm cho phó từ và vị trí của chính nó là ngơi nghỉ cuối câu.

On holiday we walk & swlặng a lot.

The gorvernment seems khổng lồ change its mind a great giảm giá.

C. MORE & MOST

More + noun/noun phrase: cần sử dụng như một định ngữ

We need more time.

More university students are having to borrow money these day.

More + of + personal/geographic names

It would be nice to see more of Ray and Barbara.

(Rất hay khi được chạm chán Ray và Barbara liên tục rộng.)

Five sầu hundred years ago, much more of Britain was covered with trees.

(500 năm kia trên đây, nhiều phần nước Anh tủ nhiều rừng hơn hiện nay nhiều)

More of + determiner/pronoun (a/ the/ my/ this/ him/ them...)

He is more of a fool than I thought.

(Nó là 1 trong thằng dại hơn tôi tưởng nhiều)

Three more of the missing climbers have been found.

Could I have some more of that smoked fish.

I don’t think any more of them want to come.

*
more or most?One more/ two more... + noun/ noun phrase

There is just one more river to lớn cross.

Nhưng cần cần sử dụng cardinal number (số đếm) + noun + more (Five dollars more) nếu như more với nghĩa đồng thời.

He has contributed $50, & now he wants to contribute $50 more.

Most + noun = Đa phần, nhiều số

Most cheese is made from cow’s milk.

Most Swiss people understvà French.

Most + determiner/ pronoun (a, the, this, my, hyên...) = Hầu không còn...

He has eaten 2 pizzas and most of a cold chicken.

Most of my friends live sầu abroad.

She has eaten most of that cake.

Most of us thought he was wrong.

Most cũng rất được dùng núm cho 1 danh trường đoản cú, nếu như sinh sống bên trên, danh từ hoặc công ty ngữ này đã được nhắc tới.

Xem thêm: "Điểm Danh" Các Loại Rau Thơm Thông Dụng, 15 Loại Rau Thơm Thông Dụng

Some people had difficulty with the lecture, but most understood.