Cách Sử Dụng Từ Nối Trong Tiếng Anh

  -  

​Các từ nối trong tiếng Anh được thực hiện trong văn nói với văn uống viết nhằm mục đích mục tiêu dẫn dắt người đọc, chuyển ý, gửi câu cùng biểu thị các mối quan hệ giữa những mệnh đề một biện pháp ví dụ, dễ dàng nắm bắt hơn.


Vậy, nhằm hoàn toàn có thể viết và nói giờ Anh một biện pháp súc tích hơn, hãy máy cho chính mình rất nhiều từ bỏ nối vào giờ Anh cơ bạn dạng tốt nhất mà lại bất kể fan học tập nào cũng cần phải biết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Cách sử dụng từ nối trong tiếng anh


​lúc tự đưa ý nối 2 mệnh đề hòa bình trong 1 câu, hoặc 2 câu cùng nhau, nó đề xuất đứng giữa 1 trong các 3 cặp vệt sau: chấm - phẩy, phẩy - phẩy, chấm phẩy- phẩy.


​Dùng nhằm liệt kê: trường hợp có 2 tín đồ, vật dụng được liệt kê thì trước và không có lốt phẩy, từ 3 người/ thứ trnghỉ ngơi lên: and lắp với người/thứ được liệt kê cuối cùng, rất có thể tất cả hoặc không tồn tại vết phẩy

VD: We discussed training, education and the budget.


​Thường dẫn đầu câu, dùng để ra mắt thêm một điều gì kề bên dòng sẽ nói sống trước

VD: Our new director can speak three languages.

In addition, he has six years of experience.

In addition to + N/Ving,....


​Đứng đầu hoặc thân câu, hay đứng trước N; dùng làm đề cùa tới dòng gì đấy tương đương

VD: As well as the costs, we are concerned by the competition.

​We are interested in costs as well as the competition.


​Đứng sau tobe/ trước V/ thân trợ động trường đoản cú cùng V chính

Ít Khi dẫn đầu câu (informal)

VD: We also spoke about sale.


​VD: We are concerned not only by the costs but also by the competition

Crúc ý kết cấu đảo: Not only + trợ hễ tự + S+V+ but + S+ also + VVD: Not only did she forget my birthday but she also didn’t even apologise for forgetting it.


​Đứng đầu, giữa hoặc cuối câu; luôn nằm giữa 3 cặp dấu

VD: Community colleges offer preparation for many occupations; furthermore, they prepare students to transfer lớn a four-year college or university.


​Đứng đầu câu, giữa hoặc cuối câu, nằm giữa 3 cặp dấu

VD: Marketing plans give sầu us an idea of the potential market.

Moreover, they tell us about the competition.”


​Đứng đầu câu, giữa câu, theo sau là N

​Apart from + N

VD: Apart from Rover, we are the largest sports car manufacturer.


​Thường đứng đầu câu, giữa câu, theo sau là NBesides + N

VD: Besides Rover, we are the largest sports oto manufacturer.

I didn"t eat anything at the restaurant because I wasn"t hungry - và besides, I don"t lượt thích Italian food.


​Đứng đầu câu, giữa câu, theo sau là dấu phẩy

VD: There are many interesting places to lớn visit in the thành phố.

For example, the botanical garden has numerous displays of plants from all over the world.


​Đứng giữa câu, dùng để làm liệt kê tất cả mọi ví dụ/ ngôi trường thích hợp rất có thể gồm, thường là tên bạn, vật

VD: A few of the students – namely Brian, Thomas, và Jaông chồng – failed the course.


​Đứng giữa câu, dùng để làm liệt kê 1 hoặc 1 vài ví dụ chứ đọng không hẳn toàn bộ

VD: A few of the students, such as Brian, failed the course.


​Đứng đầu câu, thân hoặc cuối câu

VD: You don"t like your job. In this case why don"t you leave?

The various facts in this case just don"t add up.

We cannot assume anything in this case.


​Đứng giữa câu, cần sử dụng Khi ban đầu liệt kê

VD: He loves racket sports – you know, like tennis, badminton, squash, that kind of thing.


​Đứng giữa câu, hiếm khi dẫn đầu câu (informal); nếu như muốn cầm đầu câu, ta nên cần sử dụng However

VD: He works hard but he doesn’t earn much.


​Đứng đầu, thân, cuối câu

VD: He works hard. However, he doesn’t earn much.

He works hard. He doesn’t earn much, however.

He works hard; however, he doesn’t earn much.

Xem thêm: Song: Ba Ngọn Nến Lung Linh (Ngọc Lễ), Lời Bài Hát Ba Ngọn Nến Lung Linh


​Đứng đầu, giữa câu

VD: Although it was cold, she went out in shorts.

​She went out in shorts although it was cold.


​Đứng đầu, thân câu

Despite / In spite of + N/Ving,....

Despite the fact that/ in spite of the fact that + clause,...VD: The company took on extra employees despite its doing badly.

Despite the fact that the company was doing badly, they took on extra employees


​Đứng đầu, cuối, thân câu, long trọng rộng However

VD: The company is doing well. Nonetheless, they aren’t going khổng lồ expand this year.


​Đứng giữa hoặc đầu câu

VD: While my sister has xanh eyes, mine are brown.

I have sầu brown eyes while my sister has blue ones.


​Đứng đầu hoặc thân câu, trước N hoặc giới từ; 2 người/ đồ gia dụng được so sánh nên mang ý nghĩa tương đồng

VD: Unlike in the UK, the USA has cheap petrol.

Unlike me, she has brown eyes.


​cũng có thể đứng ngơi nghỉ đầu, giữa với cuối câu

VD: Mary didn’t study. Therefore, she failed the test.

Mary didn’t study. She, therefore, failed the test.

Mary didn’t study. She failed the thử nghiệm, therefore.


​Chủ yếu hèn đứng sống đầu, thân câu

VD: We have sầu invested too much money in this project. Consequently, we are in financial difficulties.

His wife left hyên, as a result, he became very depressed.


​Thường đứng trọng điểm hoặc đầu câu, 2 trường đoản cú này có một chút khác biệt vào biện pháp dùng:

- Hence: thường dùng chỉ tương lai

- Thus: hay sử dụng chỉ vượt khứ

VD: Both sides played well, thus no winner was declared.

The situation is getting more and more complicated. Hence, we will have sầu lớn proceed with caution.


​Đứng ở giữa câu, nối 2 mệnh đề

Tuy nhiên 2 tự này có một chút khác nhau vào biện pháp dùng:

- Then: thường xuyên dùng để làm chỉ công ty ngữ khác chưa phải bạn nói

- So: rất có thể dùng để chỉ fan nói hoặc fan khác

VD: The last bus has gone, so/ then we will have lớn walk.’ (công ty ngữ khác nhau)

The last bus has gone, so we will have sầu khổng lồ walk.


​Đứng ở đầu hoặc thân câu

- Due to/Owing to/Because of + N/Ving

VD: Due to the rise in oil prices, the inflation rate rose by 1.25%

​We are unable khổng lồ supply all items within 2 weeks owing to the dem&.

​- Due lớn the fact that / Owing to the fact that + Clause

VD: I believe sầu that many of the difficulties are due to the fact that this regime is isolated.


​Because/Since/As + clause 1, clause 2Clause 1 + because/since/as + Clause 2

VD: We believe sầu in incentive schemes, because we want our employees to be more productive sầu.


​Đứng đầu câu, trước lốt phẩy

VD: In short, the style concerns not what a writer says but how he says.

To conclude, the style concerns not what a writer says but how he says.


​Trên đây là tổng phù hợp các trường đoản cú nối trong tiếng Anh cơ bản duy nhất mà bạn phải nắm vững nhằm hoàn toàn có thể tiếp xúc cũng tương tự viết luận xuất sắc.


*

KHOÁ HỌC TIẾNG ANH ONLINE

CHINH PHỤC 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH

Khám phá bí quyết xuất sắc giờ Anh của bạn bận rộn.

Xem thêm: Đại Thoại Tây Du Game - Trải Nghiệm Gmo Đại Thoại Tây Du

XEM NGAY >>
*
*
*
*
*
*

Tất cả câu chữ bên trên trang web đã có đảm bảo bản quyền bởi DMCA. Vui lòng ko copy hoặc sửa đổi bất kỳ câu chữ làm sao, bao gồm cả Clip và hình hình họa.