CHO M GAM HỖN HỢP X GỒM HAI RƯỢU

  -  
*


Cho m gam hỗn hợp X có nhị ancol no, 1-1 chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng công dụng với CuO đun cho nóng, thu được một tất cả hổn hợp rắn Z cùng một tất cả hổn hợp khá Y (có tỉ khối hận cùng với H2 là 13,75). Cho toàn cục Y bội nghịch ứng với 1 lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3 vào NH3 nung lạnh, hình thành 64,8 g Ag. Giá trị của m là:


*
Nhóm tiếp thu kiến thức facebook miễn mức giá mang đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá bán 250k 1 khóa đào tạo và huấn luyện lớp 3-12 ngẫu nhiên trên VietJachồng. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên tiện ích VietJaông xã. Tải ngay!


Vì X có hai ancol no, đơn chức, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng nên:

Sau bội nghịch ứng ta nhận được tất cả hổn hợp rắn Z suy ra sau bội nghịch ứng CuO dư.

Mà Y tác dụng với hỗn hợp AgNO3/ NH3 hiện ra Ag.

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp x gồm hai rượu

Nên tất cả hổn hợp Y gồm anđehit cùng nước.

Xem thêm: Phân Hiệu Đại Học Nông Lâm Tp Hcm Điểm Chuẩn 2015 : Trường Đh Nông Lâm Tp

Theo làm phản ứng ta có: nanđehit = nnước

*

Đáp án A


LẤY GỐC VÀ PHẪU THUẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA TRONG ĐỀ THI TNTHPT CÁC NĂM - Livestream LÝ thầy VƯỢNG


DÙNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM VẬT QUA VỊ TRÍ X - Livestream VẬT LÝ cô QUYÊN


Cho hỗn hợp X gồm C2H2 cùng H2 qua xúc tác Ni nung nóng, phản nghịch ứng hoàn toàn nhận được hỗn hợp Y có 3 hidrocacbon có tỉ khối hận của Y đối với H2 là 14,5. Hỏi tỉ kăn năn của X vói H2 là bao nhiêu.

Xem thêm: Cách Tính Độ Dài Vecto Lớp 10, Một Số Công Thức Về Véc Tơ Lớp 10


Cho l,67g tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại ở cả hai chu kỳ thường xuyên thuộc đội IIA (phân đội bao gồm nhóm II) tác dụng vừa hết với HCl dư bay ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại kia là:


Hoà rã 16,8 gam các thành phần hỗn hợp có 2 muối hạt cacbonat và sunfit của và một kim loại kiềm vào dung dịch HCl dư nhận được 3,36 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc). Kyên loại kiềm là


Hỗn họp khí SO2 và O2 có tỉ kân hận so với CH4 bởi 3. Cần thêm bao nhiêu lkhông nhiều O2 vào trăng tròn lít các thành phần hỗn hợp khí kia khiến cho tỉ kân hận đối với CH4 giảm đi 1/6, Có nghĩa là bằng 2,5. Các tất cả hổn hợp khí ở cùng ánh nắng mặt trời với áp suất.


X cùng Y là nhị nguyên tố halogen ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Để kết tủa không còn ion X-, Y-trong dung dịch chứa 4,4 gam muối natri của bọn chúng phải 150 ml hỗn hợp AgNO3 0,4 M. X cùng Y là