Đề Kiểm Tra Toán 8 Chương 1 Đại Số

  -  
Sở đề khám nghiệm 1 máu chương thơm 1 Đại số lớp 8 là tư liệu cực kỳ có lợi mà vumon.vn mong muốn trình làng mang lại các bạn học sinh thuộc tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: đề kiểm tra toán 8 chương 1 đại số

Tài liệu bao gồm 12 đề bình chọn 45 phút chương thơm 1: phép nhân và phxay phân chia nhiều thức góp các bạn học viên ôn tập và củng chũm lại đông đảo kỹ năng đã học vào cmùi hương I môn Đại số lớp 8 có tác dụng nền tảng chuẩn bị đến bài xích thi cuối học kì I. Sau đây, mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm để sẵn sàng mang lại bài xích đánh giá của chính bản thân mình.

Đề đánh giá 45 phút ít Đại số 8 chương thơm 1 - Đề 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước những giải đáp đúng.

Câu 1: Kết trái của phép nhân: 3x2y.(3xy – x2 + y) là:A) 3x3y2– 3x4y – 3x2y2B) 9x3y2– 3x4y + 3x2y2C) 9x2y – 3x5+ 3x4D) x – 3y + 3x2
Câu 2: Kết trái của phxay nhân (x – 2).(x + 2) là:A) x2– 4B) x2+ 4C) x2 – 2D) 4 - x2Câu 3: Giá trị của biểu thức x + 2x + 1 tại x = -1 là:A) 4B) -4C) 0D) 2Câu 4: Kết trái khai triển của hằng đẳng thức (x + y)3 là:A) x2+ 2xy + y2B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3C) (x + y).(x2– xy + y2)D) x3- 3x2y + 3xy2 - y3Câu 5: Kết quả của phnghiền phân chia (20x4y – 25x2y2 – 5x2y) : 5x2y là:A) 4x2– 5y + xyB) 4x2– 5y – 1C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2D) 4x2 + 5y - xyCâu 6: Đẳng thức như thế nào sau đó là Sai:A) (x - y)3= x3- 3x2y + 3xy2 - y3B) x3 – y3 = (x - y)(x2 - xy + y2)C) (x - y)2 = x2 - 2xy + y2D) (x - 1)(x + 1) = x2 - 1II. Tự luận (7 điểm)Câu 1 (1 điểm): Rút ít gọn biểu thức P = (x - y)2 + (x + y)2 – 2.(x + y)(x – y) – 4x2Câu 2 (3 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a/ x3 – x2y + 3x – 3yb/ x3 – 2x2 – 4xy2 + xc/ (x + 2)(x+3)(x+4)(x+5) – 8Câu 3 (2 điểm): Làm tính chia:(x4 – x3 – 3x2 + x + 2) : (x2 – 1)Câu 4 (1 điểm): Cho x, y là 2 số khác nhau hợp ý x2 – y = y2 – x. Tính quý giá của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Xem thêm: Viêm Kết Mạc Ở Trẻ Em - Cách Chăm Sóc Trẻ Bị Viêm Kết Mạc Mắt


Đề bình chọn 45 phút Đại số 8 cmùi hương 1 - Đề 2

I. Trắc nghiệm(3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các lời giải đúng.

Câu 1: Kết quả của phép nhân: 2x2y.(3xy – x2 + y) là:A) 2x3y2– 2x4y – 2x2y2B) 6x3y2– 2x4y + 2x2y2C) 6x2y – 2x5+ 2x4D) x – 2y + 2x2Câu 2: Kết trái của phxay nhân (3 – x).(3 + x) là:A) 3 – x2B) 9 – x2C) 9 + x2D) x2- 9Câu 3: Giá trị của biểu thức x2 + 4x + 4 tại x = -1 là:A) 9B) -9C) 1D) 2Câu 4: Kết trái khai triển của hằng đẳng thức (x - y)3 là:A) x2+ 2xy + y2B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3C) (x + y).(x2– xy + y2)D) x3- 3x2y + 3xy2 - y3Câu 5: Kết quả của phxay phân tách (20x5y – 25x3y2 – 5x3y) : 5x3y là:A) 4x2– 5yB) 4x2– 5y – 1C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2D) Một kết quả không giống.

Xem thêm: Ioe: Hấp Dẫn - Bài Tập Luyện Ioe Lớp 4 Cấp Huyện

Câu 6: Đẳng thức làm sao sau đấy là Sai:A) (x + y)3= x3+ 3x2y + 3xy2 + y3B) x3 + y3 = (x + y)(x2 + xy + y2)C) (x + y)2 = x2 + 2xy + y2D) (x - y)(x + y) = x2 – y2II. Tự luận (7 điểm)Câu 1 (1 điểm): Rút gọn biểu thức sau: P. = 2.(x + y)(x – y) - (x - y)2 + (x + y)2 – 4y2Câu 2 (3 điểm): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:a/ x2 – xy + 3x – 3yb/ x3 – 4x2 – xy2 + 4xc/ (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 3Câu 3 (2 điểm): Làm tính chia: (2x4 + x3 – 5x2 – 3x - 3) : (x2 – 3)Câu 4 (1 điểm): Cho x, y là 2 số khác nhau chấp thuận x2 – y = y2 – x. Tính quý hiếm của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).