Dragon ball gt

     

Nội dung

7 (?) năm sau ngày Sôn Gô Ku dìm ƯB làm cho môn đồ và dạy võ vào phòng rèn luyện thời hạn. Sau Khi huấn luyện và đào tạo xong xuôi cho học tập trò của chính mình thì Sôn Gô Ku bị chúa thượng PiLap ước dragon thần cho nhỏ dại lại, với hầu như viên ngọc Long đang cất cánh đi phân tán mọi các địa cầu vào ngoài trái đất. Nhiệm vụ của Sôn Gô Ku là yêu cầu đi tìm lại ngọc Long để ước phệ quay lại như lúc trước đôi khi cứu mang trái khu đất không biến thành bài trừ.
Bạn đang xem: Dragon ball gt

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Bài Tập Chia Thì Lớp 8 (Có Đáp Án Chi Tiết), Bài Tập Các Thì Tiếng Anh Lớp 8 Có Đáp Án

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Rung Chuông Vàng Khối 4, Bộ Câu Hỏi Rung Chuông Vàng Lớp 4 Mới Nhất

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Chuyên mục: Game Online