Đổi từ độ ra radian

  -  

Bình thường xuyên vào đời sống hằng ngày, khi nói về góc bọn họ hay được dùng đơn vị chức năng độ. Ví dụ: góc vuông là 90 độ, góc tam giác đông đảo là 60 độ, góc bẹt là 180 độ. Tuy nhiên, trong toán thù học tập, toàn bộ các hàm số, ví dụ sin(x), cos(x), tan(x),… thì góc x luôn luôn được sử dụng cùng với đơn vị chức năng radian.

Bạn đang xem: đổi từ độ ra radian

*

Vậy đơn vị radian là gì?

Muốn nắn dùng đơn vị radian, bọn chúng ra vẽ hình tròn trụ đơn vị chức năng. Hình tròn đơn vị chức năng là hình trụ bao gồm bán kính bởi 1. Chúng ta đã và đang biết rằng: số π là con số nối sát cùng với hình trụ. Theo tư tưởng, nếu như họ vẽ một đường tròn gồm nửa đường kính bởi 1, thì số π đó là độ nhiều năm của một phần hai mặt đường tròn đối chọi vị.

*

Độ to của một góc theo đơn vị chức năng radian chính là độ lâu năm của cung chắn góc đó.

Xem thêm: Đường Đường Một Đấng Anh Hào Nguyễn Du, NguyễN Du, TruyệN KiềU (Cã¢U 2165

Theo đơn vị chức năng radian thì x chính là độ nhiều năm cung chắn góc.

*

lấy một ví dụ, góc vuông chắn một phần tứ mặt đường tròn. Một phần bốn con đường tròn bao gồm độ nhiều năm là fracπ2. Do kia theo đơn vị chức năng radian thì góc vuông là fracπ2 (radian).

Xem thêm: Cách Làm Tăng Tinh Trùng Y Cho Những Ai Mong Muốn Có Con Trai

*

Góc bẹt (180 độ) chắn một ít đường tròn. Một nửa mặt đường tròn bao gồm độ nhiều năm là π. Vậy theo đơn vị chức năng radian thì góc bẹt là π.

*

Vậy nên, những chúng ta cũng có thể dễ dàng ghi ghi nhớ sự biến hóa giữa đơn vị độ cùng radian bằng sự liên tưởng: góc bẹt 180 độ → nửa con đường tròn đơn vị chức năng → π. Những góc mà họ thường dùng là:

Độ (度)Radian (ラジアン)
180°π
360°
90°fracπ2
45°fracπ4
60°fracπ3
30°fracπ6

■ Giá trị của số π 円周率15桁#define PI 3.141592653589793

■ Chuyển đổi độ sang radian 角度(degree)からラジアン(radian)に変換double radian = degree * PI / 180.0;

■ Chuyển từ bỏ radian lịch sự độ ラジアン(radian)から角度(degree)に変換double degree = radian * 180.0 / PI;