Dùng một âm thoa có tần số rung f=100hz

      23

Dùng một âm sứt gồm tần số rung f = 100Hz fan ta tạo thành nhị điểm S1,S2 xung quanh nước hai mối cung cấp sóng cùng biên độ,thuộc pha.S1S2 = 3,2cm.Tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. I là trung điểm của S1S2. Định phần đa điểm dao động cùng pha cùng với I.Tính khoảng chừng tự I đến điểm M sát I tuyệt nhất giao động cùng pha với I và vị trí trung trực S1S2 là:


Phương thơm pháp giải

+ Áp dụng biểu thức khẳng định bước sóng: (lambdomain authority = fracvf)

+ Viết phương thơm trình dao động sóng

+ Áp dụng điều kiện dao động cùng pha: (Delta varphi = k2pi )


*

Ta có:

(lambda = fracvf = 0,4cm)

- Giả sử pmùi hương trình sóng của 2 mối cung cấp là

(u_S1 = m u_S2 = m Acos(200pi t))

- Thì phương thơm trình sóng trên I là:

(u_I = u_1I + u_2I = 2Acos (200pi t - 2pi frac1,60,4) = 2Acos (200pi t - 8pi ) = 2Acos (200pi t))

-Tương từ PT sóng tại M cách mỗi mối cung cấp đoạn d ( nhỏng mẫu vẽ ) là:

(u_M = 2Acos (200pi t - 2pi fracd0,4))

=> Độ lệch sóng thân I cùng M là

(Delta varphi = 2pi fracd0,4)

nhằm I với M thuộc pha thì

(Delta varphi = k2pi lớn d = k.0,4(cm))

Theo hình mẫu vẽ dễ thấy

(d > 1,6 ext centimet o d = k.0,4 > 1,6 Rightarrow k > 4)

* Mặt không giống yêu cầu search xmin bắt buộc d cũng buộc phải min => k cũng min => kmin=5 => dmin=5.0,4=2cm

$x_min = sqrt d_min ^2 - 1,6^2 = 1,2cm$

Đáp án nên chọn là: c


...

Bạn đang xem: Dùng một âm thoa có tần số rung f=100hz


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hai nguồn sóng phối hợp xung quanh nước S1, S2 dao động với phương thơm trình:

(u_1 = m asin(omega t), m u_2 = m acos(omega t) m ;S_1S_2 = m 9lambda ) . Điểm M gần nhất trên trung trực của S1S2 giao động thuộc pha với umột cách S1, S2 từng nào.

Xem thêm: Nhung Hươu Là Gì Và Có Tác Dụng Gì, Viện Y Dược


Hai nguồn phân phát sóng kết hợp S1, S2 trên mặt nước bí quyết nhau 30 centimet phân phát ra nhì xấp xỉ điều hoà thuộc phương thơm, cùng tần số f = 50 Hz và pha ban đầu bằng không. Biết tốc độ truyền sóng xung quanh hóa học lỏng v = 6m/s. Những điểm ở trên đường trung trực của đoạn S1S2 nhưng sóng tổng đúng theo tại kia luôn giao động ngược trộn cùng với sóng tổng vừa lòng tại O ( O là trung điểm của S1S2) phương pháp O một khoảng nhỏ dại nhất là:


Ở mặt thoáng của một hóa học lỏng bao gồm hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 bí quyết nhau 20cm, xấp xỉ theo pmùi hương thẳng đứng cùng với phương trình

(u m = m 2cos40pi t m left( mm ight)) . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt hóa học lỏng là 40 cm/s. Phần tử O trực thuộc bề mặt hóa học lỏng là trung điểm của S1S2. Điểm xung quanh chất lỏng ở trong trung trực của S1S2 xấp xỉ thuộc trộn cùng với O, sát O tốt nhất, cách O đoạn:


Hai nguồn sóng phối hợp, đặt tại A với B giải pháp nhau trăng tròn cm giao động theo phương trình (u m = m acosleft( omega t ight)) trên mặt nước, coi biên độ không đổi, bước sóng (lambdomain authority = m 3 m cm) . điện thoại tư vấn O là trung điểm của AB. Một điểm ở trên đường trung trực AB, xấp xỉ cùng pha với các nguồn A với B, giải pháp A hoặc B một quãng bé dại độc nhất vô nhị là:


Tại khía cạnh hóa học lỏng tất cả nhì nguồn sóng A, B giải pháp nhau 19 centimet, xê dịch theo pmùi hương trực tiếp đứng với pmùi hương trình là (u_A = m u_B = m acos20pi t) (với t tính bởi s). Tốc độ truyền sóng của khía cạnh chất lỏng là 40 cm/s. điện thoại tư vấn M là điểm nghỉ ngơi mặt hóa học lỏng ngay gần A độc nhất vô nhị thế nào cho phần tử chất lỏng trên M xấp xỉ với biên độ cực lớn và cùng trộn cùng với nguồn A. Khoảng giải pháp AM là:


Dùng một âm bôi tất cả tần số rung f = 100Hz người ta tạo ra nhị điểm S1,S2 xung quanh nước hai mối cung cấp sóng thuộc biên độ,thuộc trộn.S1S2 = 3,2cm.Tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. I là trung điểm của S1S2. Định gần như điểm dao động thuộc pha cùng với I.Tính khoảng tầm từ bỏ I tới điểm M ngay gần I tuyệt nhất dao động thuộc trộn với I và nằm trong trung trực S1S2 là:


Ba điểm A, B, C trên mặt nước là 3 đỉnh của tam giác đều có cạnh bởi 8cm, trong các số ấy A cùng B là 2 nguồn phát sóng tương đương nhau, tất cả bước sóng 0,8cm. Điểm M trên phố trung trực của AB, giao động thuộc trộn với điểm C với ngay sát C tuyệt nhất thì cần biện pháp C một khoảng bao nhiêu?


Trên phương diện nước bao gồm 2 nguồn sóng giống hệt nhau A với B phương pháp nhau một khoảng chừng (AB = 24cm). Bước sóng (lambda = m 2,5 m cm). Hai điểm M và N xung quanh nước cùng giải pháp phần lớn trung điểm của đoạn AB một đoạn (16 cm) với cùng giải pháp những 2 nguồn sóng cùng A với B. Số điểm trên đoạn MN giao động cùng pha cùng với 2 mối cung cấp là:


Có hai mối cung cấp sóng cơ phối hợp A và B trên mặt nước cách nhau một quãng (AB = 9lambdomain authority ) phân phát ra dao động cùng với pmùi hương trình (u m = m acosomega t) . Xác định trên đoạn AB, số điểm có biên độ cực to thuộc trộn cùng nhau cùng thuộc pha cùng với mối cung cấp, ko kể hai mối cung cấp là bao nhiêu?


Trên phương diện nước gồm nhì mối cung cấp phối hợp AB thuộc trộn cách nhau một quãng 12cm vẫn xấp xỉ vuông góc với phương diện nước tạo thành sóng cùng với bước sóng 1,6cm. Call C là 1 trong những điểm trên mặt nước bí quyết mọi nhị mối cung cấp cùng phương pháp trung điểm O của đoạn AB một khoản 8centimet. Hỏi trên đoạn CO, số điểm giao động cùng trộn với mối cung cấp là:


Trên mặt nước tất cả nhì nguồn sóng tương đương nhau A với B, bí quyết nhau khoảng AB = 12(cm) sẽ xê dịch vuông góc cùng với khía cạnh nước tạo thành sóng tất cả bước sóng (lambdomain authority = m 1,6cm) . C cùng D là hai điểm không giống nhau trên mặt nước, giải pháp đều nhị nguồn với phương pháp trung điểm O của AB một khoảng chừng 8(cm). Số điểm giao động cùng trộn với mối cung cấp ở trên đoạn CD là


Ba điểm A, B, C trên mặt nước là tía đỉnh của tam giac đều phải có cạnh 16 cm trong các số đó A và B là nhì nguồn phạt sóng bao gồm phương thơm trình (u_1 = u_2 = 2cos (20pi t)(cm)),sóng truyền cùng bề mặt nước ko suy bớt với tất cả vận tốc trăng tròn (cm/s).M trung điểm của AB .Số điểm dao động thuộc trộn với điểm C bên trên đoạn MC là:


Hai nguồn phân phát sóng kết hợp A và B cùng bề mặt chất lỏng dao động theo phương thơm trình:

(u_A = m acos(100pi t); m u_B = m bcos(100pi t)) . Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là điểm nằm tại đoạn AI, N là vấn đề nằm trên đoạn IB. Biết (IM = 5 cm) cùng (IN = 6,5 cm). Số điểm nằm ở đoạn MN bao gồm biên độ cực to cùng thuộc pha cùng với I là:


Hai mũi nhọn A, B giải pháp nhau (8 cm) đã nhập vào đầu một nên rung gồm tần số (f = 100 Hz), đặt chạm nhẹ vào khía cạnh một chất lỏng. Tốc độ truyền sóng cùng bề mặt hóa học lỏng (v = 0,8 m/s). Hai nguồn A, B xê dịch theo phương thơm thẳng đứng cùng với cùng pmùi hương trình (u_A = m u_B = m acos(omega t) m centimet.) Một điểm M xung quanh hóa học lỏng bí quyết những A, B một khoảng (d = 8 cm). Tìm trên tuyến đường trung trực của AB nhị điểm M1,M2 sát Mtốt nhất với giao động cùng pha với M.

Xem thêm: Sức Khỏe Phụ Nữ Tuổi 30 - Tiết Lộ Sự Thật Sức Khỏe Cho Phụ Nữ Ở Độ Tuổi 40


Trong xem sét giao bôi sóng khía cạnh nước, 2 nguồn sóng S1 với S2 bí quyết nhau 11cm và xấp xỉ cân bằng theo phương thơm vuông góc cùng với phương diện nước bao gồm thuộc phương thơm trình (u_1 = u_2 = 5c mosleft( 50pi t ight)mm) . Tốc độ truyền sóng v = 0,5 m/s và biên độ sóng không đổi Lúc truyền đi. Chọn hệ trục xOy thuộc khía cạnh phẳng khía cạnh nước Khi im re, nơi bắt đầu O trùng với S1, Ox trùng S1S2. Trong không gian, trên mặt nước có một chất điểm vận động cơ mà hình chiếu (P) của nó cùng với khía cạnh nước hoạt động cùng với phương trình y = 12 - x cùng gồm vận tốc (v_1 = 5sqrt 2 cm/s). Trong thời hạn t = 2 (s) kể từ thời điểm (P) tất cả tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đái trong vùng giao thoa của sóng?


Trên phương diện nước có hai nguồn phối kết hợp xấp xỉ theo phương thơm vuông góc mặt nước trên nhị điểm S1 với S2 với những phương trình lần lượt là: (u_1 = a.cos left( 10pi t ight)cm)với (u_2 = a.cos left( 10pi t + dfracpi 2 ight)cm). Biết tốc độ truyền sóng xung quanh nước là 1m/s. Hai điểm M với N thuộc vùng nhị sóng giao bôi, biết (MS_1-MS_2 = 5cm)cùng (NS_1-NS_2 = 35cm). Chọn tuyên bố đúng?


Trong thử nghiệm giao sứt sóng khía cạnh nước giữa hai mối cung cấp đồng nhất tần số 25Hz , cách nhau S1S2=32 centimet , vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. M là vấn đề cùng bề mặt nước giải pháp đầy đủ nhì mối cung cấp S1, S­2 cùng phương pháp trung điểm I của S1S2 một khoảng chừng 12 cm . Số điểm xê dịch thuộc trộn cùng với nhì nguồn bên trong đoạn thẳng XiaoMi MI là


Trong thí nghiệm giao trét sóng xung quanh nước, nhì mối cung cấp S1, S2 cách nhau 20cm xê dịch theo phương thẳng đứng với những pmùi hương trình u1 = u2 = Acos(ωt). Bước sóng cùng bề mặt nước vì chưng nhị mối cung cấp này tạo nên là 4centimet. Trên phương diện nước, xét một vân giao thoa cực đại gần đường trung trực của S1S2 tuyệt nhất. Số điểm dao động thuộc trộn cùng với S1, S2 nằm trên vân này với thuộc hình tròn đường kính S1S2 là


Một mối cung cấp phân phát sóng giao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền cùng bề mặt nước với bước sóng . Hai điểm M với N thuộc mặt nước, nằm ở nhị pmùi hương truyền sóng cơ mà các phần tử nước xê dịch.Biết OM= 8λ; ON =12λ với OM vuông góc ON.Trên đoạn MN, số điểm nhưng mà phần tử nước xê dịch ngược pha cùng với giao động của nguồn O là


*

*

Cơ quan lại công ty quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp hình thức social trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vày Sở tin tức với Truyền thông.


Chuyên mục: Tổng hợp