-  
Chú thích bé dại trong bài xích hướng dẫnTrong bảng wild Pkm các bạn sẽ thấy mọi () kia là hồ hết Pkm chỉ xuất hiện thêm trong 1 mùa hoặc không tồn tại trong mùa đó.Hoặc cũng hoàn toàn có thể nó xuất hiện thêm với % vì vậy ở riêng bạn dạng White/Black.Dấu (-) sẽ có nghĩa là không gồm và (x) là có.– Standard Walking – Walk 1 – Đi vào các bãi cỏ bình thường,trong hang động,đầm lầy…– Double Grass – Walk 2 – những bãi cỏ cao color đậm với pkm trong các số ấy thường gồm lv cao.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Koaruhie100xx

ITEMNoneKhông có gì đặc trưng cả.Nếu bạn thấy những chiếc bóng đen nhỏ lúc ẩn dịp hiện đi vào đó bạn cũng có thể battle với Koaruhii hoặc mang được một số Wing tăng EV.Sẽ nói rõ hơn trong phần “Cave,Bridge Findable Items”.Đi hết cây cầu bạn sẽ tới Driftveil City.