Luyện Tập Tính Chất Hóa Học Của Oxit Và Axit

  -  

Nội dung bài giảng ôn tập lại toàn cục đặc điểm hóa học của hai đội chất cơ bạn dạng của hóa học vô sinh là Oxit với Axit. Vậy thân oxit cùng axit tương tác với nhau như thế nào chúng ta cùng cả nhà khối hệ thống lại qua bài bác hoc sau:


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tính Hóa chất của Oxit

1.2. Tính Hóa chất của Axit

1.3. Tổng kết

2. các bài luyện tập minch hoạ

3. Luyện tập Bài 5 Hóa học tập 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. các bài tập luyện SGK và Nâng cao 

4. Hỏi đáp về Bài 5 chương 1 Hóa học 9


*

Hình 1: Mối liên hệ thân oxit axit và oxit bazơ

Các làm phản ứng minch họa đặc thù hóa học của Oxit

(1). CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O 

(2) .CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

(3). CaO + CO2 → CaCO3

(4). Na2O + H2O → 2NaOH 

(5). P2O5 + 3H2O → 2H3PO4


*

Hình 2: Tính Hóa chất của Axit

Các phản nghịch ứng minh họa đặc điểm chất hóa học của Axit

(1). 2HCl + Mg → MgCl2 + H2 .

Bạn đang xem: Luyện tập tính chất hóa học của oxit và axit

(2). 3H2SO4 + Fe2O3 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(3). 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3+ 3H2O


*

Hình 2: Sơ thứ bốn duy bài xích luyện tập đặc thù hóa học của Oxit

*

Hình 3: Tính chất hóa học của Axit


Bài 1:

Cho các hóa học sau : SO2, Fe2O3, K2O, BaO, P2O5 . Hãy cho thấy thêm đông đảo chất làm sao tính năng được với:

a. Nước

b. Axit clohiđric 

c. Kalihđroxit .

Hướng dẫn:

a. Những hóa học tác dung cùng với nước là: SO2, K2O, BaO, P2O5 .

SO2 + H2O → H2SO3 

K2O + H2O → 2KOH

BaO + H2O → Ba(OH)2 

P2O5 +3H2O → 2H3PO4 

b. Những chất tính năng với HCl là: Fe2O3, K2O, BaO .

6HCl + Fe2O3 → 2FeCl3+ 3H2O 

2HCl + K2O → 2KCl+ H2O

2HCl + BaO → BaCl2 + H2O 

c. Những chất chức năng cùng với dd KOH: SO2, P2O5 .

Xem thêm: Soợ Lỗ - Nguồn Gốc Của Hội Chứng Sợ Lỗ (Trypophobia)

2KOH + SO2 → K2SO3 + H2O 

6KOH + P2O5 → 2K3PO4 + 3H2O 

Bài 2:

Cho 1,12 lít khí CO2(đktc) chức năng vừa hết với 100ml dung dịch Ba(OH)2, thành phầm là BaCO3 và H2O.

Viết phương trình hóa học xảy ra.Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã cần sử dụng.Tính cân nặng hóa học kết tủa chiếm được.Hướng dẫn:

a. CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3  + H2O

b. (n_CO_2 = fracV22,4 = frac1,1222,4 = 0,05(mol))

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

1mol 1mol 1mol

0,05mol 0,05mol 0,05mol

(C_M = fracnV = frac0,050,1 = 0,5M)

c. Khối hận lượng BaCO3 thu được:

(m_BaCO_3 = n.M = 0,05.197 = 9,85(g))

Bài 3:

Lập phương pháp chất hóa học của một oxit kim loại hóa trị II hiểu được cứ đọng 30ml dung dịch HCl mật độ 14,6% thì phối hợp không còn 4,8g oxit đó.

Hướng dẫn:

Đặt bí quyết chất hóa học của kim loại bắt buộc tìm là: RO.

Xem thêm:

Pmùi hương trình hóa học của phản nghịch ứng: RO + 2HCl → RCl2 + H2O

Số mol axit HCl: nHCl = 30.14,6100.36,5 = 0,12 mol 

Số mol oxit : nRO = 0,12 : 2 = 0,06 mol 

Kân hận lượng mol của oxit là 4,8 : 0,06 = 80g

Phân tử kăn năn của oxit là RO = 80 

Nguyên tử khối hận của R bằng: 80 – 16 = 64 đvc. 

Bài 4:

Cho 14,5 gam các thành phần hỗn hợp (Fe, Zn, Mg) rã hết trong H2SO4 loãng , thu được 6,72 lít khí (đktc) cùng hỗn hợp A.Cô cạn dung dịch A thu được m (gam) muối hạt.

a) Tính m = ?

b) Tính V lkhông nhiều H2SO4 2M

Hướng dẫn:

a. Số mol khí H2 xuất hiện là: (n = fracV22,4 = frac6,7222,4 = 0,3(mol))

(n_H_2 = n_H_2SO_4 = 0,3(mol))

vận dụng định pháp luật bảo toàn điện tích ta có:

mlếu hợp kim loại + maxit = mmuối + mH2

⇔ 14,5 + 0,3.98 = m + 0,3.2

⇒ m = 43,3 (gam)

b. Thể tích H2SO4 sẽ cần sử dụng là:

(C_M = fracnV Rightarrow V = fracnC_M = frac0,32 = 0,15(lit))