Nếu Em Không Giống Cậu Ấy

  -  

Đôi lời của editor trước hen. Mình vô tình nghe kịch truyện thanh của truyện này trước buộc phải ham hố search truyện đọc, thực sự siêu thích nội dung buộc phải đã dịch ra đọc cho đỡ buồn, đây là bộ chuyện đâu tiên mình dich, bắt buộc chắc sẽ không còn hay, hi vọng mng qua đường bao gồm đọc thì góp ý to gan tay nhé. Nhằm có đc bộ truyện hoàn thành xong hơn .

Mình cảm ơn đầy đủ người.

Thể loại: Đam Mỹ, Thế thân, hiện đại

Nhân đồ vật : Châu Sưởng x Diễm Nhuệ Dương

Tựa gốc : 如果我不像他

Tác giả : 千金不卖

Văn án: Anh so với câu thật tốt, trường hợp như sự ôn như đó đích thực là bởi vì cậu Diễm Nhuệ Dương dù chỉ là chút ít, thì lại càng giỏi ….

à quên mất, cảnh 16+ mình hoàn toàn ko biết dịch sao luôn, nên bao gồm khó nghe quá chúng ta thông cảm. Trên lòng tin sẽ là 2 ngày một chap