Nhiệm vụ chính tuyến võ lâm 1

  -  
*

- trách nhiệm chính tuyến được trao từ Long Ngũ ở những thôn, mở túi đựng thư trình làng của Long Ngũ, sẽ nhận ra thư giới thiệu của Long Ngũ đến các NPC của 3 phe và thư gửi mang đến bạn, hãy tham khảo thư Long Ngũ gửi mang lại bạn. Trọng trách chính tuyến bao hàm 3 phe : chủ yếu phái, Trung lập với Tà phái bắt đầu từ cấp 20 là có thể làm . Có thể thực hiện nay cả 3 loại nhiệm vụ này thuộc lúc..

- hoàn toàn có thể thực hiện tại bằng khối hệ thống làm trọng trách nhanh.

CHUỖI NHIỆM VỤ - CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Đại Lý gặp mặt Lý Mạc Sầu (182,198) đối thoại.

- sau khi đối thoại, cho toạ độ (204,186) ra bến tàu vượt mặt Lý Mạc Sầu.

- sau khoản thời gian đánh bại Mạc Sầu, tảo về chạm chán Mạc Sầu nghỉ ngơi trong thành Đại Lý.

Cấp 30:

- Đến Thành Đô chạm mặt Công Tử Tiếu (403,319) đối thoại.

- Đi Dược vương Động tầng 1 (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược vương vãi Động tầng trệt ) vượt mặt Mãnh Phàm (192,207).

- Sau khi tàn phá Giới giữ Phong quay về Đại Lý gặp mặt Mạc Sầu.

Cấp 40:

- Đến Dương Châu gặp mặt Hạ Vô Thư (212,195) đối thoại.

- kế tiếp đến Điểm Thương đụng tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương tô -> Điểm thương cồn -> tầng trệt -> tầng 2 ->tầng 3) vượt mặt Tả Đao Hiệp ( 194,190).

- sau thời điểm đánh bại Tả Đao Hiệp quay về giao đến Lý Mạc Sầu tại Đại Lý.

Cấp 50:

- Đến Lâm An tìm gặp gỡ Mạnh Phàm (203,187) đối thoại.

- sau đó đến hưởng trọn Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành sơn -> hưởng Thuỷ Động) đánh oán thù Độc (264,207).

- sau khoản thời gian tiêu diệt oán Độc quay về gặp mặt Mạnh Phàm.

Cấp 60:

- Đến Tương Dương -> cửa công Tương Dương đánh bại Thần bí Nam nhân (211,195).

- Sau khi tiêu diệt Thần túng bấn thương nhân trở lại Đại Lý gặp mặt Mạc Sầu.

- Về gặp mặt Long Ngũ (ở những thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm trách nhiệm cấp 20 -> hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ chính tuyến võ lâm 1

CHUỖI NHIỆM VỤ - TRUNG LẬP CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp cho 20.

Cấp 20:

- Đến Biện Kinh gặp Phó phái mạnh Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp nối đi cho La Tiêu sơn (Lâm An -> Long Tuyền làng -> La Tiêu Sơn) đánh bại Ninh tướng mạo Quân ( 254,172).

- Sau khi hủy hoại Ninh tướng Quân quay về Biện Kinh gặp gỡ Phó phái nam Băng.

Cấp 30:

- Đến Biện Kinh chạm mặt Phó phái nam Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp nối đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) tấn công Lưu Thiện Tượng ( 201,199).

- Đánh bại lưu lại Thiện Trượng cù về chạm mặt Phó nam giới Băng.

Cấp 40:

- Đến Biện Kinh gặp gỡ Phó phái mạnh Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp đến đến Thuý im Môn (Đại Lý -> Thúy lặng Môn ) gặp gỡ Lệ Thu Thuỷ (43,84).

- Tiếp đó mang lại Kinh Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm các Tây nam -> gớm Hoàng Động) thịt Từ trường đoản cú Lực (181,214).

- Sau khi hủy hoại Từ từ bỏ Lực quay về Thuý yên Môn gặp Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh chạm chán Phó phái nam Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp nối đến Thiên vương Bang (Tương Dương -> bố Lăng thị xã -> Bến tàu -> chạm mặt Thuyền phu -> đi mang đến Thiên vương vãi Đảo) gặp mặt Độc Điếu Tẩu (205,199).

- Đến Mê cung Động Đình hồ (trên Thiên vương Đảo luôn) đánh Độc Tiếu Tẩu (199,206).

- sau khoản thời gian đánh bại Độc Tiếu Tẩu tảo về gặp Phó phái mạnh Băng hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 60:

- Đến Biện Kinh gặp gỡ Phó nam Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp nối đến thiếu Lâm từ (Biện kinh -> thiếu Lâm Tự) gặp Đại sư không Tịch (221/177).

- sau đó đi ra cổng sau thiếu hụt Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 vượt mặt Không Tịch Đại Sư.

- Đánh bại không Tịch Đại Sư tảo về chạm mặt Phó phái mạnh Băng.

- Về chạm chán Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ước ao làm trọng trách cấp trăng tròn -> ngừng nhiệm vụ.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TÀ PHÁI LONG KHÍ chi HOA :

Điều Kiện:

- Đạt cung cấp 20.

Cấp 20:

- Long Ngũ bảo chúng ta đến Chu Tiên Trấn (Biện khiếp -> Chu Tiên Trấn ) chạm mặt Vân Nhi (215,198) đối thoại.

- tiếp nối đi mang lại Lâm An chạm chán Thái Công Công (203,200) lấy Thiên mùi hương Ngọc chỉ cao.

- Thái công công nhờ các bạn đi tấn công Tiểu Kỳ Nhi (226,205) sinh hoạt Phục Ngưu đánh Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

- sau khoản thời gian lấy được Kim Phật con quay về gặp mặt Thái Công Công.

- tiếp nối về chạm chán Vân Nhi, hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 30:

- Đến Dương Châu gặp mặt Tiêu sư (199,194) đối thoại.

- tiếp đến đi cho Thanh Thành tô (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) đo ván Hầu Phục trên (338,246).

- Đánh bại Hạ Hầu Phục quay về chạm chán Vân Nhi tại Chu Tiên Trấn.

- tiếp nối mang theo 1 vạn lượng tệ bạc đên gặp mặt Phó Lôi Thư (199,203) ngơi nghỉ Long Tuyền Thôn.

- khởi thủy đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền làng -> Ngũ Độc Giáo) chạm mặt Mặc Thù Hương chủ (186/195) trong mặc Thù Trại.

- trở lại Long Tuyền Thôn chạm mặt lại Phó Lôi Thư.

Cấp 40:

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> đến Phụ mẫu mã Điện bạn gặp Đào Thạch Môn (203/194).

- tiếp đến đến Thục cưng cửng Sơn (Dương Châu -> Thục cương Sơn) hủy diệt Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô thường (243,200).

- sau thời điểm đánh bại Tiếu Vô Thường rước được địa đồ quay lại Võ Đang giao đến Đào Thạc Môn.

- tiếp nối về gặp gỡ Phó Lôi Thư.

- sau đó đi cho Biện Kinh chạm mặt Như Ngọc (210,196).

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh gặp gỡ Như Ngọc (210,196).

- kế tiếp đến chạm mặt Trần Tam Bảo (219,187) tại Biện Kinh.

- Tiếp kia đi Nhạn Đăng tô (Lân An -> Long Tuyền xóm -> Nhạn Đãng Sơn) hủy hoại đạo tặc Lục Phi (74,191).

- sau thời điểm diệt đạo tặc Lục Phi xoay về gặp mặt Trần Tam Bảo sinh sống Biện tởm (219,187).

- Đi vào Thiết Tháp Biện ghê tầng 3 tấn công tướng Kim Đồ Đan (211,189).

- kế tiếp đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện ghê -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ hai trái hay bắt buộc đều được ->Tầng thứ 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp mặt Đoan Mộc Duệ (225,199).

- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp gỡ Đoan Mộc Thanh (251 280).

Cấp 60:

- Về Long Môn Trấn chạm mặt Đoan Mộc Thanh (251,280) đối thoại.

- Đi lên Linh ly Động ( Dương Châu -> Thục cương cứng Sơn -> Linh cốc Động ) đánh nhân vật kháng Kim Liêu Định (193,196).

- sau khoản thời gian đánh bại nhân vật kháng Kim Liêu Định trở lại Long Môn trấn gặp Đoan Mộc Thanh..

- Về chạm mặt Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ước ao làm trách nhiệm cấp trăng tròn -> chấm dứt nhiệm vụ.

Xem thêm: Please Wait - Assassin'S Creed® Iv Black Flag™ On Steam

Các vướng mắc liên quan mang đến vumon.vn vumon.vnVn, quý nhân sĩ phấn kích gửi thông tin về trang fan Page hay contact trực tiếp đến đường dây nóng 1900988961 để cảm nhận sự hỗ trợ tốt nhất.

Xem thêm: Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn Ngày Xửa Ngày Xưa, Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn

*

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 trong những phần thưởng sau

- Đồ Kim Phong (khóa vĩnh viễn).

- Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

- Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Thiên đánh Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- kinh nghiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - CHÍNH PHÁI

Cấp 20-29:

- nhiệm vụ thứ 1: gặp mặt Ngạo Vân Tông làm việc Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long tự ( Đại Lý => Điểm Thương đánh => Thiên Long trường đoản cú ) gặp Si Tăng (167,176) -> ra phía bên ngoài tìm 5 cuốn Thiên Tàn Địa Khuyết vật dụng phổ bởi Tàng Bảo khách (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) vẫn giữ. Ra ngoài Thiên Long Tự lấy được vật phổ trở lại ( chúng ta cũng có thể chỉ đề xuất đánh sống 1 địa điểm cũng hoàn toàn có thể lấy được đầy đủ 5 cuốn) vạc hiện đắm đuối Tăng là giả liền quay về chạm chán Ngạo Vân Tông.

- trách nhiệm thứ 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa tô phái (Hoa đánh Cảnh kỹ tường -> Hoa tô phái) search Tiễn Đầu (155,204) -> quay về Phượng Tường chạm mặt Sầm Hùng (192,201).

- nhiệm vụ thứ 3: Đi kiếm tìm Phan Như Long trên Phượng Tường (220,190) -> về Phượng Tường gặp gỡ Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39:

- trách nhiệm thứ 1 : gặp gỡ Ngạo Vân Tông ở Phượng Tường (198,206) -> kiếm tìm Hạ Lan đưa ra (385,324) ở Thành Đô -> search Ngô Lão Thái sinh sống Giang Tân xóm (432,387).

- nhiệm vụ thứ 2 : tảo về gặp Ngạo Vân Tông sinh hoạt Phượng Tường (198,206) -> Phục Ngưu tô Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) đánh đánh Lam Lang vương vãi (225,187). Sau thời điểm đánh bại Lam Lang vương -> về gặp gỡ Ngạo Vân Tông -> tra cứu Cung A Ngưu ngơi nghỉ Tương Dương (193,199).

- trọng trách thứ 3 : Cung A Ngưu -> đi đánh Ác lang (224,196) sinh sống Phục Ngưu đánh (Tương Dương -> Phục Ngưu sơn Đông) -> tảo về gặp mặt Cung A Ngưu-> tìm kiếm Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, dứt nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- trách nhiệm thứ 1 : Ngạo Vân Tông yêu thương cầu chúng ta đi tham gia Lôi Đài ngơi nghỉ Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu test sức, bạn đến gặp mặt Công Binh Tử ở những thành này báo danh thử mức độ ( lập đội với đối thủ nữa để vào đấu .

- trách nhiệm thứ 2 : sau khoản thời gian thắng lôi đài tảo về gặp mặt Ngạo Vân Tông -> cho Dương Châu chạm mặt Hỗn láo lếu (231,190) -> hãy đến đấu ngôi trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một lần nữa chứng minh bạn dạng lĩnh. Hắn đánh cược rằng các bạn sẽ không thể nào kiếm được Du Sương Tân nhưng nếu có kiếm được thì cũng ko thể vượt qua được hắn.

- trách nhiệm thứ 3 : quay về chạm mặt Ngạo Vân Tông, ông cho thấy Du Sương Tân nghỉ ngơi Thành Đô (421,304), vượt qua Du Sương Tân tảo về gặp gỡ Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trách nhiệm thứ 1 : gặp Hỗn lếu láo -> đi chiến trường Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư download ở Tiệp Tạp Hóa những thành thị hoặc mang đến Tương Dương -> mặt trận Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> chiến trường Tống kim), vào mặt trận (theo mặt Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi con quay về gặp gỡ Hỗn Hỗn.

- trách nhiệm thứ 2 : lếu láo Hỗn hỏi các bạn một số thắc mắc về mặt trận Tống Kim. Chúng ta trả lời đúng đắn -> nhấp vào hỗn hỗn 1 đợt tiếp nhữa để thừa nhận thưởng.

- trọng trách thứ 3 : Đến Lâm An tiêu diệt thần bí trinh sát Tề Tức Phong (208,160) -> con quay về chạm chán Ngạo Vân Tông .Hoàn thành nhiệm vụ.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TRUNG LẬP

Cấp 20-29:

- trọng trách thứ 1 : Đến Lâm An gặp Liễu nam giới Vân (171,190)-> mang lại Dương Châu gặp gỡ Giang duy nhất Tiêu (204,192) -> mang lại Tần Lăng (Phương Tường -> Tần Lăng) tấn công Nhím Chúa (291,159).

- trách nhiệm thứ 2 : Giang độc nhất Tiêu lại bảo chúng ta đến chạm mặt Lạc Thanh Thu ngơi nghỉ Dương Châu (211,195) -> đi tìm kiếm Bảo kê ở sòng bạc đãi Dương Châu (218,197). Hắn nói giả dụ hạ được bang chủ Lộ ngôi trường Thiên (250,179) ở ngoài thành phố Dương Châu sẽ xoá nợ đến Lạc Thanh Thu. Đánh vỡ lở Trường Thiên tảo về chạm chán bảo kê xoá nợ cho Lạc Thanh Thu.

- trách nhiệm thứ 3 : con quay về gặp gỡ Lạc Thanh Thu, Lạc Thanh Thu cho biết thêm bảo kiếm đã bị các nhân đồ vật võ lâm tranh chiếm ở ngoại thành, hãy đi mang bảo tìm về. Các bạn ra ngoại thành Dương Châu mang đến toạ độ (173/212) tấn công nhân đồ võ lâm. Quay về đưa bảo kiếm cho Lạc Thanh Thu, bảo kiếm này là mang nhưng các bạn đã chấm dứt nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- nhiệm vụ thứ 1 : gặp mặt Liễu nam Vân -> mang đến Phượng Tường chạm mặt chủ tiêu cục tuy vậy Ưng (193,199) -> đến chạm chán A Ngưu ( 196,203) ngơi nghỉ Phượng Tường hoàn thành nhiệm vụ.

- trách nhiệm thứ 2 : trên Thành Đô gặp gỡ Hạ Lão phiên bản (376,316) -> Thục cương cứng sơn (Dương Châu -> Thục cưng cửng Sơn) vượt qua Hôi Hầu vương (211,197). Con quay về gặp mặt Hạ Lão dứt nhiệm vụ.

- nhiệm vụ thứ 3 : Lên Côn Lôn Phái (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) đánh 3 mẹ Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Như im (234,214), Tằng Mộng (236, 212). Sau khi thắng đàn chúng trở lại chỗ Hà Lão bạn dạng -> tới gặp Liễu nam Vân xong nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- trách nhiệm thứ 1 : Liễu nam Vân yêu cầu bạn đi test sức ở lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) để chứng tỏ bạn dạng lĩnh. (Bạn đến các thành này cùng với cùng một người chơi khác PT, nhà PT gặp mặt Công Binh Tử nhằm xin gia nhập lôi đài).

- nhiệm vụ thứ 2 : Sau khi chiến thắng quay về chạm chán Liễu nam giới Vân -> đi tiến công Lôi đài một lượt nữa.

- nhiệm vụ thứ 3 : gặp gỡ Liễu nam giới Vân -> đến Thành Đô đoạt được Du Sương Tân (421,304) -> trở lại Lâm An search Liễu phái nam Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trọng trách thứ 1 : Liễu nam Vân yêu thương cầu bạn tham gia Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư mua ở Tiệp Tạp Hóa những thành thị hoặc đến Tương Dương -> chiến trường Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> mặt trận Tống kim) tiến công lấy 200 điểm tích luỹ (Đây là nhiệm vụ trung lập nên chúng ta có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).

- nhiệm vụ thứ 2 : sau khi thành công ở mặt trận quay về gặp Liễu nam giới Vân, ông ấy đang hỏi chúng ta 12 thắc mắc về chiến trường Tống Kim.

- trọng trách thứ 3 : chạm chán Liễu nam Vân cho biết thêm Long truy vấn Vũ-> mang đến Đại Lý kiếm tìm Long tróc nã Vũ (216,185) trả thù, sau khi chiến thắng quay về search Liễu phái nam Vân phục mệnh.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TÀ PHÁI:

Cấp 20-29:

- trọng trách thứ 1 : Vân Nhi bảo bạn đến Hà Lạc tiêu viên – Biện Kinh gặp mặt Thác Bạt Hoài Xuyên (209,190) để học hỏi. Hoài Xuyên nhờ bạn đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) đánh bại Hắc Diệp Hầu vương (450,359), sau khi đánh bại Hắc Diệp Hầu Vương xoay về chạm mặt Hoài Xuyên chấm dứt nhiệm vụ .

- trọng trách thứ 2 : Hoài Xuyên yêu cầu bạn đi kiếm Trâu trường Cửu ở Thành Đô (392,318).

- trọng trách thứ 3 : Đến Thẩm Phong sinh sống Dương Châu (210,192), tại đây bạn phát hiện nay Thẩm Phong là một binh sĩ Tống triều đưa dạng, ngay nhanh chóng một trận kịch chiến diễn ra (nếu bị Thẩm Phong giết mổ thì hoàn toàn có thể tìm tại Dương Châu (224/212) để tiếp tục), đánh bại hắn rồi con quay về chạm chán Thác BạcHoài Xuyên làm việc Biện kinh báo tin, xong nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- nhiệm vụ thứ 1 : Đến tìm kiếm Thác Bạt Hoài Xuyên, ông ta nhờ chúng ta đến Vũ Di tô (Lâm An -> Long tuyền xã -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) giết Hoàng Lang vương (225,169), sau khoản thời gian giết được Hoàng Lang vương về gặp gỡ Hoài Xuyên.

- Nhiêm vụ thứ 2 : Hoài Xuyên bảo bạn đên nơi Lưu Uẩn Cổ (201,199) sinh sống Tương Dương -> quay về Thác tệ bạc Hoài Xuyên.

- trách nhiệm thứ 3 : Hoài Xuyên bảo bạn đên khu vực Tuý Hán sống Lâm An (211,189) -> ra ngoài thành đánh Thi Nghi Sinh hiện tại ở Lâm An (211,211). Bắt được Thi Nghi Sinh xoay về chạm chán Hoài Xuyên phục mệnh với nhận quà tặng hoàng kim <áo phục hồi> điểm kinh nghiệm tiếp nối nói chuyện tiếp cùng với Thác Bạt Hoài Xuyên để nhấn nhẫn hoàng kim.

Cấp 40-49:

- nhiệm vụ thứ 1 : Thác bội bạc Hoài Xuyên bảo chúng ta đến chỗ Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) sống Tương Dương khảo sát thực lỗi -> tham gia Lôi đài làm việc Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.

- trọng trách thứ 2 : xoay về gặp mặt Uẩn Cổ -> gặp mặt Hoài Xuyên -> đánh chiến thắng lôi đài 1 lần nữa.

- nhiệm vụ thứ 3 : Về gặp Thác Bạt Hoài Xuyên -> mang lại Tương Dương hạ gần kề Nguyễn Minh Viễn (222,200). Kết liễu Nguyễn Minh Viễn con quay về chạm chán Hoài Xuyên dứt nhiệm vụ.

Cấp 50-59:

- nhiệm vụ thứ 1 : các bạn thấy mình chưa lập được không ít chiến công nên mong tham gia chiến trường Tống Kim đem 200 điểm tích luỹ. ( chúng ta theo Kim).

- trách nhiệm thứ 2 : sau khi từ mặt trận quay về Thac Bac -> cho Thác bội nghĩa Hoài Xuyên trả lời thắc mắc !.

- trách nhiệm thứ 3 : Đến Tương Dương sát hại Sử Thịnh Doãn (169,219) -> con quay về chạm mặt Hoài Xuyên lĩnh thưởng, ngừng nhiệm vụ ..

Các thắc mắc liên quan mang lại vumon.vn vumon.vnVn, quý nhân sĩ phấn kích gửi thông tin về trang fan hâm mộ Page hay liên hệ trực tiếp đến hotline 1900988961 để nhận thấy sự cung cấp tốt nhất.