Phong hoa tuyết nguyệt nstt

     

⌚ Thời gian: 5:30 ngày 07/02 đến 23:59 ngày 22/02

✨ Nội Dung:


- Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày các Stymenu có 1 lượt cầu nguyện miễn phí tại "Dòng Chảy Thời Gian". Hết lượt có thể cài đặt thêm với giá 45 klặng cương / 1 lượt.

Bạn đang xem: Phong hoa tuyết nguyệt nstt

- Sau khi cầu nguyện, sẽ có thể nhận được NGẪU NHIÊN 1 Trong 04 vật đại diện đến Phong - Hoa - Tuyết - Nguyệt là:

. Phong - Diệp Dịch

. Hoa - Huyền Cầm

. Tuyết - Khinch Linh

. Nguyệt - Mộng Tiêu.

Xem thêm: Săm Mày Và Các Phương Pháp Làm Chân Mày Phổ Biến Nhất Hiện Nay

- Tích lũy được số lượng nhất định các vật đại diện của từng chủ đề theo thứ tự mốc 15 - 30 - 60 có thể nhận trang phục của chủ đề tương ứng. (Tổng 4 chủ đề mỗi chủ đề 60 => 240)

- Nếu đã hoàn thành chủ đề mà còn dư các Stylist có thể quy đổi với các chủ đề khác TỈ LỆ 4:1 (4 đổi 1)

- Mỗi lần tsay đắm gia cầu nguyện sẽ rơi ra thêm ngẫu nhiên: Vàng, Klặng Cương, Tlặng và các trang phục phụ kèm theo.

Xem thêm: Xác Định Nhiệt Lượng Của Than Đá, Than Tiêu Chuẩn Việt Nam

🍃 Hoàn thành trang phục bạn sẽ nhận được nền tương ứng của mỗi bộ.

🍃 Sau lúc hoạt động kết thúc các vật phẩm đại diện của các chủ đề sẽ được giữ lại, Dòng Chảy Thời Gian - PHTN sẽ mở lại nhưng không biết lúc nào!

Nguồn : Nisya Star News

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chuyên mục: Game Online