Phương Pháp Tăng Giảm Khối Lượng Trong Bài Tập Hóa Học

  -  
Phương pháp tăng giảm khối lượng

I. Lý thuyết phương pháp tăng giảm khối lượng

Trong phản ứng hóa học khi chuyển từ chất này thành chất khác, khối lượng những chất bao gồm thể tăng hoặc giảm bởi khối lượng mol phân tử của các chất đó không giống nhau. Dựa vào sự tăng giảm khối lượng của các chất ta gồm thể kiếm tìm được số mol các chất đó.Sự tăng hoặc giảm khối lượng của các chất có mối quan lại hệ với số mol những chất đó.Có thể sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng cầm cố mang lại phương pháp bảo toàn khối lượng để giải bài xích tập nkhô cứng hơn (tuy nhiên khó khăn hiểu hơn đối với một số HS).Dấu hiệu: Đề bài bác mang lại khối lượng, mối quan liêu hệ khối lượng giữa những chất vào phản ứng hóa học.Các phản ứng thường áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượngPhản ứng kyên loại tác dụng với dd axit HCl, H2SO4 loãng

R + HX – muối + H2

∆m tăng = mgốc axit = mmuối – mKL (ngốc axit = naxit)

Phản ứng kyên ổn loại A tác dụng với muối của kyên ổn loại B

A + muối B – muối A + B

MA > MB sau phản ứng khối lượng thanh KL A tăng (VD:…)MA B sau phản ứng khối lượng thanh KL A giảm (VD:…)Phản ứng muối cacbonat (hiđro cacbonat) tác dụng với dd axit HCl, H2SO4 loãng

∆m tăng = mmuối clorua – mmuối cacbonat = 11nCvumon.vn (VD: …)

∆m tăng = mmuối sunfat – mmuối cacbonat = 36nCvumon.vn (VD: …)

Phản ứng oxit kiam loại tác dụng với dd axit HCl, H2SO4 loãngPhản ứng Cvumon.vn tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 mkết tủa > mCvumon.vn khối lượng dung dịch giảm so với ban đầu mdd giảm = mkết tủa – mCvumon.vn mkết tủa Cvumon.vn khối lượng dung dịch giảm so với ban đầu mdd giảm = mCvumon.vn – mkết tủaPhản ứng CO/H2 tác dụng với oxit kyên ổn loại m hỗn hợp khí tăng = mchất rắn giảm = moxi trong oxit phản ứng

II. Vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng

VD1: Ngâm một thanh khô magie vào 200ml dung dịch CuSO4 1M. Sau Khi phản ứng xảy ra trả toànthì khối lượng tkhô giòn magie tăng hay giảm bao nhiêu gam? (ĐS: 0,2(64-24)=8g)

*

*

*

*

*

III. Bài tập áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng

● Bài tập phương pháp tăng giảm khối lượng dành cho học sinh lớp 10

Câu 1: Hòa tan trọn vẹn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg với Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) với dung dịch X. Khối lượng muối vào dung dịch X là

A.

Bạn đang xem: Phương Pháp Tăng Giảm Khối Lượng Trong Bài Tập Hóa Học

7,23 gam. B. 7,33 gam. C. 4,83 gam. D. 5,83 gam.

(Đề thi tuyển sinch Đại học khối A năm 2012)

Câu 2: Hòa tan trọn vẹn trăng tròn,6 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 với CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí Cvumon.vn (đktc) và dung dịch chứa 22,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 1,79. B. 5,60. C. 2,24. D. 4,48.

(Đề thi tuyển sinc Cao đẳng năm 2013)

Câu 3: Hoà chảy trọn vẹn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit HCl 0,2M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối clorua khan thu được Lúc cô cạn dung dịch có khối lượng là :

A. 6,81 gam. B. 4,76 gam. C. 3,81 gam. D. 5,56 gam.

Câu 4: Cho dung dịch AgNO3 dư tác dụng với dung dịch hỗn hợp tất cả hài hòa 6,25 gam hai muối KCl và KBr thu được 10,39 gam hỗn hợp AgCl với AgBr. Số mol các chất vào hỗn hợp đầu là :

A. 0,08 mol. B. 0,06 mol. C. 0,03 mol. D. 0,055 mol.

Câu 5*: Có hỗn hợp gồm NaI cùng NaBr. Hòa tung hỗn hợp vào nước. Cho brom dư vào dung dịch. Sau lúc phản ứng thực hiện xong xuôi, có tác dụng bay hơi dung dịch, làm cho thô sản phẩm, thì thấy khối lượng của sản phẩm nhỏ hơn khối lượng hỗn hợp 2 muối ban đầu là m gam. Lại tổng hợp sản phẩm vào nước cùng mang lại clo lội qua đến đến dư. Làm cất cánh hơi dung dịch với có tác dụng khô chất còn lại người thấy khối lượng chất thu được lại nhỏ hơn khối lượng muối phản ứng là m gam. Thành phần phần trăm về khối lượng của NaBr trong hỗn hợp đầu là :

A. 3,7%. B. 4,5%. C. 7,3%. D. 6,7%.

Câu 6: Một bình cầu khoảng không 448 ml được nạp đầy oxi rồi cân. Phóng điện để ozon hoá, sau đó nạp thêm cho đầy oxi rồi cân. Khối lượng vào nhị trường hợp chênh lệch nhau 0,03 gam. Biết các thể tích nạp đều ở đktc. Thành phần % về thể tích của ozon vào hỗn hợp sau phản ứng là :

A. 9,375%. B. 10,375%. C. 8,375%. D.11,375%.

Câu 7: Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 và CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng các muối trong X là :

A. 17,0 gam. B. 13,1 gam. C. 19,5 gam. D. 14,1 gam.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2008)

Câu 8: Cho m gam hỗn hợp bột Zn cùng Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau lúc kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn vào hỗn hợp bột ban đầu là :

A. 90,27%. B. 85,30%. C. 82,20%. D. 12,67%.

(Đề thi tuyển sinch đại học khối B năm 2007)

Câu 9: Lấy 2 tkhô giòn kyên ổn loại M hoá trị II. Thanh hao 1 nhúng vào 250 ml dung dịch FeSO4; thanh khô 2 nhúng vào 250 ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, tkhô giòn 1 tăng 16 gam, tkhô nóng 2 tăng trăng tròn gam. Biết nồng độ mol/l của 2 dung dịch ban đầu bằng nhau. Vậy M là :

A. Mg. B. Ni. C. Zn. D. Be.

Câu 10*: Cho 3,78 gam bột Al phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCla tạo thành dung dịch Y. Khối lượng chất chảy trong dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung dịch XCla. Công thức của muối XClalà:

A. FeCl3. B. CuCl3. C. CrCl3. D. ZnCl2.

● Bài tập phương pháp tăng giảm khối lượng dành cho học sinc lớp 11

Câu 11: Có 1 lít dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,1 mol/l với (NH4)2CO3 0,25 mol/l. Cho 43 gam hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào dung dịch đó. Sau Khi những phản ứng kết thúc ta thu được 39,7 gam kết tủa A cùng dung dịch B. Phần trăm khối lượng những chất vào A là :

A. = 75%, = 25%. B. = 50,38%, = 49,62%.

C. = 49,62%, = 50,38%. D. = 25%, = 75%.

Câu 12: Hòa rã 5,94 gam hỗn hợp 2 muối clorua của 2 kyên loại R cùng M vào nước được dung dịch X. Để làm cho kết tủa hết ion bao gồm vào dung dịch X, người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 17,22 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị m là :

A. 6,36 gam. B. 6,15 gam. C. 9,12 gam. D. 12,3 gam.

Câu 13*: Có một cốc đựng m gam dung dịch HNO3 và H2SO4. Hoà rã hết 3,64 gam klặng loại M (có hoá trị ko đổi) vào dung dịch vào cốc thì thu được 2,1504 lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp 2 khí Nvumon.vn và X. Sau phản ứng, khối lượng các chất trong cốc giảm 1,064 gam. Klặng loại M là :

A. sắt. B. Cu. C. Al. D. Zn.

Câu 14: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào bình bí mật không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn với hỗn hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y tất cả pH bằng

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

(Đề thi tuyển sinch Đại học khối A năm 2009)

Câu 15: Nhiệt phân trọn vẹn 29,6 gam một muối nitrat kim loại, sau phản ứng thu được 8 gam oxit klặng loại. Công thức của muối nitrat là

A. Cu(NO3)2. B. Fe(NO3)3. C. Pb(NO3)2. D. Mg(NO3)2­.

(Đề thi thử đại học lần 4 – trung học phổ thông Chuyên ổn – Đại học Vinc, năm học 2010 – 2011)

Câu 16*: Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường) rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào trong bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau các phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa cùng khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Công thức phân tử của X là

A. C3H4. B. CH4. C. C2H4. D. C4H10.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2012)

Câu 17: Cho 13,8 gam chất hữu cơ X gồm công thức phân tử C7H8 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, thu được 45,9 gam kết tủa. X gồm từng nào đồng phân cấu tạo thỏa kinh niên chất trên ?

A. 5. B. 4. C. 6. D. 2.

(Đề thi tuyển sinc Đại học khối A năm 2011)

Câu 18: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là :

A. CH2=CHCOOH. B. CH3COOH.

Xem thêm: Những Bài Tập Kegel Sau Sinh Dễ Dàng Thực Hiện Và Hiệu Quả Nhất

C. HCCCOOH. D. CH3CH2COOH.

(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2007)

Câu 19: Cho 24,4 gam hỗn hợp gồm axit axetic, axit fomic, glixerol, ancol etylic tác dụng với Na dư. Sau Khi phản ứng trọn vẹn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là:

A. 31 gam. B. 37,6 gam. C. 23,8 gam. D. 25 gam.

(Đề thi thử Đại học lần 2 – trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011)

Câu 20*: Cho m gam hỗn hợp axit axetic, axit benzoic, axit ađipic, axit oxalic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được a gam muối. Nếu cũng đến m gam hỗn hợp X nói bên trên tác dụng với Ca(OH)2 vừa đủ thì thu được b gam muối. Biểu thức liên hệ m, a, b là:

A. 9m = 20a – 11b. B. 3m = 22b – 19a. C. 8m = 19a – 11b. D. m = 11b – 10a.

(Đề thi thử đại học lần 3 – THPT Chuyên ổn Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2011 – 2012)

● Bài tập phương pháp tăng giảm khối lượng dành riêng cho học sinch lớp 12

Câu 21: Để tác dụng hết với 100 gam lipit có chỉ số axit bằng 7 phải sử dụng 17,92 gam KOH. Khối lượng muối thu được là:

A. 110,324 gam. B. 108,107 gam. C. 103,178 gam. D. 108,265 gam.

(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Chulặng Hùng Vương – Phụ Thọ, năm học 2010 – 2011)

Câu 22: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C3H7vumon.vnN phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là :

A. HCOOH3NCH=CH2. B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2008)

Câu 23: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m­1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết mét vuông – m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là:

A. C4H10vumon.vnN2. B. C4H8O4N2. C. C5H9O4N. D. C5H11vumon.vnN.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2009)

Câu 24*: Cho 0,16 mol axit A phản ứng vừa đủ với 160 ml dung dịch HCl 1M, thu được 22,32 gam muối. Mặt không giống, cho 1,03 gam A phản ứng vừa với dung dịch KOH, thu được 1,41 gam muối khan. Số CTCT của A là:

A. 7. B. 5. C. 4. D. 6.

Câu 25: Nhúng một tkhô nóng sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M với AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy tkhô cứng klặng loại ra, rửa sạch có tác dụng thô cân được 101,72 gam (giả thiết các kyên loại tạo thành đều bám hết vào thanh khô sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là

A. 2,16 gam. B. 0,84 gam. C. 1,72 gam. D. 1,40 gam.

(Đề thi tuyển sinc Đại học khối B năm 2009)

Câu 26: Cho 8 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe tác dụng với dung dịch CuSO4 đến lúc phản ứng kết thúc, thu được 12,4 gam chất rắn B và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc và nung kết tủa ngoại trừ không khí đến khối lượng không đổi thu được 8 gam oxit. Phần trăm khối lượng của Fe vào hỗn hợp A là :

A. 35%. B. 30%. C. 70%. D. 65%.

Câu 27: Cho 50 gam hỗn hợp MgCO3 với BaCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4, thu được m gam chất rắn A, dung dịch B chứa 12 gam muối và 4,48 lít khí Cvumon.vn (đktc). Giá trị của m là :

A. 45,2. B. 57,2. C. 64. D. 66,2.

Câu 28: Cho 19,2 gam hỗn hợp Fe3O4, FexOy tác dụng với vừa hết 180 ml dung dịch H2SO4 2M (loãng), thu được dung dịch X. Khối lượng muối bao gồm vào X là :

A. 30,4. B. 24. C. 48. D. 52.

(Đề thi thử Đại học – trung học phổ thông Chulặng Lê Hồng Phong – Nam Định, năm học 2012 – 2013)

Câu 29*: Hòa tan hết 26,43 gam hỗn hợp bột A gồm Mg, Al, Al2O3 cùng MgO bằng 795 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M với H2SO4 0,75M (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch X và 4,368 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được khối lượng muối khan là

A. 95,92 gam. B. 86,58 gam. C. 100,52 gam. D. 88,18 gam.

Câu 30*: Chia 9,6 gam hỗn hợp gồm CuO cùng Fe2O3 thành 2 phần bằng nhau : Phần 1 phản ứng với 100 ml dung dịch HCl x (mol/l), cô cạn hỗn hợp thu được 8,1 gam chất rắn. Phần 2 phản ứng với 200 ml dung dịch HCl x (mol/l), cô cạn hỗn hợp thu được 9,2 gam chất rắn. Giá trị của x và phần trăm về khối lượng CuO tương ứng là

A. 1,2 với 33,33%. B. 0,5 và 33,33%. C. 0,5 và 66,66%. D. 1,2 cùng 66,66%.

(Đề thi dự bị tuyển sinch Đại học khối B năm 2012)

Câu 31: Hòa tan 14 gam hỗn hợp 2 muối M2CO3 với RCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam muối khan. m có mức giá trị là :

A. 16,33 gam. B. 14,33 gam. C. 9,265 gam. D. 12,65 gam.

Câu 32: Hòa tan hết 23,2 gam hỗn hợp rắn X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng, dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 45,2 gam muối khan. Nếu khử hoàn toàn lượng X bên trên sẽ thu được từng nào gam sắt?

A. 11,6. B. 11,2. C. 16,8. D. 12,8.

(Đề thi thử đại học lần 4 – trung học phổ thông Chulặng – Đại học Vinch, năm học 2011 – 2012)

Câu 33: Hỗn hợp X gồm NaBr và NaI. Cho hỗn hợp X chảy trong nước thu được dung dịch A. Nếu mang lại brom dư vào dung dịch A, sau phản ứng trọn vẹn, cô cạn thấy khối lượng muối khan thu được giảm 7,05 gam. Nếu sục khí clo dư vào dung dịch A, phản ứng trọn vẹn, cô cạn dung dịch thấy khối lượng muối khan giảm 22,625 gam. Thành phần % khối lượng của một chất vào hỗn hợp X là

A. 47,8%. B. 64,3%. C. 35,9%. D. 39,1%.

(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Chuyên Bắc Ninc, năm học 2009 – 2010)

Câu 34: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX cùng NaY (X, Y là hai nguim tố có trong tự nhiên, ở nhị chu kì liên tiếp thuộc team VIIA, số hiệu nguyên tử ZX Y) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX vào hỗn hợp ban đầu là

A. 58,2%. B. 52,8%. C. 41,8%. D. 47,2%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2009)

Câu 35: Sau Lúc chuyển một thể tích khí oxi thành ozon thì thấy thể tích giảm đi 5 ml (biết những thể tích đo ở cùng điều kiện). Thể tích oxi đã tmê mệt gia phản ứng là bao nhiêu ?

A. 14 ml. B. 16 ml. C. 17 ml. D. 15 ml.

Câu 36*: Hỗn hợp X gồm Svumon.vn cùng vumon.vn tất cả tỉ khối so với H2 bằng 28. Nung lạnh hỗn hợp X một thời gian (gồm xúc tác V2O5) thu được hỗn hợp Y bao gồm tỉ khối so với X bằng 16/13. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp SO3 là

A. 62,5%. B. 75,0%. C. 50,0%. D. 60,0%.

(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Chuyên – Đại học Vinc, năm học 2012 – 2013)

Câu 37: Ngâm một lá Mg kyên loại trong dung dịch Cu(NO3)2, sau một thời gian người ta nhận thấy khối lượng của lá klặng loại đó tăng 1 gam so với ban đầu. Khối lượng của Cu kyên ổn loại đã bám lên bề mặt của lá kim loại đó là (giả thiết rằng toàn bộ Cu bị đẩy ra khỏi muối đã bám hết vào lá Mg kyên loại)

A. 1,60 gam. B. 1,28 gam. C. 1,trăng tròn gam. D. 2,40 gam.

(Đề thi thử Đại học lần 1 – trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninc, năm học 2008 – 2009)

Câu 38: Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau lúc các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là :

A. 32,50. B. 20,80. C. 29,25. D. 48,75.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2011)

Câu 39: Nhúng một thanh hao kẽm cùng một thanh sắt vào cùng một dung dịch CuSO4. Sau một thời gian lấy nhị tkhô giòn kyên loại ra thấy trong dung dịch còn lại bao gồm nồng độ mol ZnSO4 bằng 2,5 lần nồng độ mol FeSO4. Mặt không giống, khối lượng dung dịch giảm 2,2 gam. Khối lượng đồng bám lên thanh hao kẽm và bám lên tkhô hanh sắt lần lượt là :

A. 12,8 gam; 32 gam. B. 64 gam; 25,6 gam.

C. 32 gam; 12,8 gam. D. 25,6 gam; 64 gam.

Câu 40: Cho 2,7 gam hỗn hợp bột X gồm sắt và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, thu được dung dịch Y với 2,84 gam chất rắn Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư). sau khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam cùng dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. Phần trăm khối lượng của sắt vào X là :

A. 58,52%. B. 51,85%. C. 48,15%. D.

Xem thêm: Phong Trào Dân Chủ 36-39 - Phong Trào Đấu Tranh Dân Chủ (1936

41,48%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2011)

Mời những thầy cô cùng các em tải về tệp tin word tại đây pp3 – tăng giảm khối lượng