Soạn anh lớp 10 unit 1

     

Scan the passage và make a brief note about Mr Vy và Mrs Tuyet's daily routines. Then compare your note with a partner’s.

Bạn đang xem: Soạn anh lớp 10 unit 1


Task 2

Task 2. Answer the following questions.

(Trả lời những câu hỏi sau.)

1. What is Mr. Vy"s occupation?

2. What time does he get up and what does he do after that?

3. What does he vì in the morning?

4. What bởi vì Mr. Vy and his wife bởi in the afternoon?

5. Are they happy with their lives or not? Why?

Lời giải đưa ra tiết:

1. He’s a peasant / farmer.

2. He gets up at 4:30 and goes down khổng lồ the kitchen to lớn boil some water for his early tea.

3. He ploughs và harrows his plot of l&, drinks tea and smokes local tobacco with his fellow peasants during his break.

4. In the afternoon, Mr Vy & his wife repair the banks of their plot of land. Mr Vy pumps water into lớn it while his wife does the transplanting.

5. Yes. They are, because they love working & they love their children, too.

Tạm dịch:

1. Nghề của ông Vỹ là gì?

=> Ông ấy là một trong những dân cày.

2. Mấy tiếng ông thức dậy với làm cái gi sau đó?

3. Ông ấy làm gì vào buổi sáng?

=> Ông cày và bừa đất, uống trà soát với hút thuốc với những người dân cày trong tiếng nghỉ ngơi.

4. Ông Vỹ và vợ ông làm những gì vào buổi chiều?

=> Buổi chiều, ông Vy với bà xã ông sửa lại bờ của ruộng bừa. Ông Vy bơm nước vào trong những lúc bà xã ông cấy.

5. Họ tất cả hạnh phúc với cuộc sống của họ không? Tại sao?

=> Có. Bởi vị họ yêu thương các bước với họ cũng yêu thương con cái bản thân.


Task 3

Task 3. Scan the passage & make a brief note about Mr Vy & Mrs Tuyet"s daily routines. Then compare your note with a partner’s.

(Đọc lướt đoạn văn uống với ghi crúc vắn tắt về công việc thường xuyên làm cho hằng ngày của ông Vỹ cùng bà Tụyết. Sau đó so sánh bảng ghi chú của em với bảng ghi chú của một các bạn cùng học).


in the morning

- 4 : 30 : alarm clock goes oil. Mr Vy gets up.

..................................

in the afternoon

..................................

in the evening

..................................


Lời giải đưa ra tiết:

In the morning

- 4.30: Mr Vy gets up, goes down lớn the kitchen, boils water for tea, drinks tea, has a quiông xã breakfast, leads the buffalo lớn the field.

- 5.15: leaves the house.

- 5.30: arrives in the field, ploughs, harrows the plot of l&.

- 7.45: takes a short rest.

- 10.30: goes trang chính.

- 11.30: has lunch with his family.

In the afternoon

- 2.30: Mr Vy and Mrs Tuyet go lớn the field again, repair the banks of the plot of land. Mr Vy pumps water into the field, Mrs Tuyet does the transplanting.

- 6. pm: finish work.

- 7. pm: have sầu dinner.

After dinner

- watch TV.

- go lớn bed.

- sometimes visit neighbours & chat with them.

Tạm dịch:

Vào buổi sáng

- 4.30: Ông Vỹ tỉnh dậy, xuống nhà bếp, hâm nóng nước pha trà soát, uống tsoát, ăn sáng, dẫn trâu ra đồng.

- 5.15: rời nhà.

- 5.30: cho ruộng, cày, bừa đất.

- 7.45: nghỉ ngơi giải lao ngắn thêm.

- 10.30: về bên.

Xem thêm: Cách Làm Lồng Đèn Ông Sao Truyền Thống Chơi Trung Thu, Cách Làm Đèn Ông Sao Truyền Thống Chơi Trung Thu

- 11.30: ăn uống trưa cùng với mái ấm gia đình.

Vào buổi chiều

- 2.30: Ông Vỹ với bà Tuyết lại ra đồng, sửa bờ của lô khu đất. Ông Vỹ bơm nước vào ruộng, còn bà Tuyết thì ghép.

- 6. pm: kết thúc quá trình.

- 7. pm: bữa tối.

Sau bữa tối

- coi TV.

- đi ngủ.

- thỉnh thoảng thăm hàng xóm cùng chat chit với chúng ta.


AFTER YOU READ

AFTER YOU READ (Sau Khi đọc)

Work in groups. Talk about Mr Vy và Mrs Tuyet’s daily routines.

(Làm Việc từng đội. Nói về công việc thường xuyên làm hằng ngày của ông Vỹ và Bà Tuyết.)

Lời giải đưa ra tiết:

Mr Vy & Mrs Tuyet are farmers. They get up early, at 4:30 a.m. They work hard on their plot of land, usually from 5:30 a.m. till 6 p.m. Mr Vy usually takes an hour"s rest after lunch.

After dinner, they watch TV và go to bed at about 10 p.m. Sometimes, they visit their neighbours and chat about their work, their children và their plan for the next crop. They love working và they love sầu their children as well.

Tạm dịch:

vumon.vn


BEFORE YOU READ

BEFORE YOU READ (Trước Lúc đọc)

Work in pairs. Ask và answer questions about your daily routine, using the cues below.

(Làm việc từng song. Hỏi và trả lời những câu về hầu như bài toán có tác dụng thường nhật của em, sử dụng mọi trường đoản cú gợi ý bên dưới.)

Example: what time you often get up

A: What time vày you often get up?

B: I often get up at six.

- what time you go to lớn school/ have sầu breakfast/ luch/ dinner/ go khổng lồ bed

- what you often vì chưng in thee morning/ afternoon/ evening

Tạm dịch:

Ví dụ: thời gian chúng ta thường thức dậy

A: Quý khách hàng thường xuyên tỉnh dậy thời gian mấy giờ?

B: Tôi thường xuyên ngủ dậy thời gian sáu giờ.- mấy tiếng chúng ta tới trường / bữa sớm / ăn uống trưa / ăn tối / đi ngủ?- các bạn thường làm những gì vào buổi sớm / chiều / tối?

Hướng dẫn giải:

- What time do you usually get up?

- I usually get up at five sầu thirty.

Tạm dịch:

- Bạn thường xuyên thức dậy thời gian mấy giờ?

Tôi thường xuyên dậy thời điểm năm giờ cha mươi.

- What vì chưng you usually do next?

- I usually bởi vì exercise.

Tạm dịch:

- Quý Khách thường xuyên làm gì tiếp theo?

Tôi thường xuyên lũ dục.

- Do you usually have breakfast at home?

- Yes. I usually have sầu breakfast with my family.

Tạm dịch:

- Quý Khách gồm hay bữa sáng ở nhà không?

Có. Tôi thường bữa sáng với gia đình.

- What time do you go lớn school?

- I usually go to lớn school at 6 : 30.

Tạm dịch:

- Mấy tiếng bạn đi học?

- Whal time bởi you have sầu lunch?

- I usually have lunch at 11 : 30.

Tạm dịch:

- Mấy tiếng các bạn ăn uống trưa?

- What bởi you bởi vì in the afternoon?

- I usually learn my lessons and vì exercises or homework.

Tạm dịch:

- Bạn làm cái gi vào buổi chiều?

Tôi thường xuyên học bài xích và làm cho bài xích tập hoặc làm cho bài tập về bên.

- Do you play sports with friends?

- Yes, sometimes I do.

Tạm dịch:

- quý khách gồm đùa thể dục thể thao với đồng đội không?

Có, thỉnh thoảng tôi có chơi.

- What vì you do after dinner?

- After dinner, I often watch TV with my family until 8 o’clochồng.

Tạm dịch:

- quý khách làm gì sau bữa tối?

Sau buổi tối, tôi thường xem TV cùng với mái ấm gia đình cho đến 8 giờ đồng hồ.

- And after that, what vị you vày ?

 - I study và bởi vì more exercises.

Tạm dịch:

- Và tiếp nối, các bạn làm cho gì?

Tôi học bài xích cùng làm thêm bài tập.

- What time vì chưng you usually go khổng lồ bed?

- I usually go khổng lồ bed at 10:30.

Tạm dịch:

- quý khách thường đi ngủ lúc mấy giờ?


WHILE YOU READ

WHILE YOU READ (Trong Khi đọc)

Cliông chồng tại phía trên nhằm nghe:

Read the passage & then bởi the tasks that follow.

(Đọc đoạn vnạp năng lượng, sau đó làm cho bài xích tập theo sau.)

*

Mr. Vy: The alarm goes off at 4:30. I get up & go down to lớn the kitchen to lớn boil some water for my morning tea. I drink several cups of tea, have sầu a quick breakfast and then lead the buffalo to the field. It takes me 45 minutes lớn get ready. I leave the house at a quarter past five và arrive in the field at exactly 5:30. I plough & harrow my plot of l& và at a quarter to eight I take a short rest. During my break I often drink tea with my fellow peasants và smoke local tobacco. I continue khổng lồ work from a quarter past eight till 10:30. Then I go trang chính, take a short rest & have lunch with my family at 11:30. After lunch I usually take an hour"s rest.

Mrs. Tuyet: At 2:30 in the afternoon we go to the field again. We repair the banks of our plot of l&. Then my husbvà pumps water inlớn it while I vì the transplanting. We work for about two hours before we take a rest. We finish our work at 6 p.m. We have sầu dinner at about 7 p.m., then we watch TV và go to bed at about 10 p.m. Sometimes we go & see our neighbours for a cup of tea. We chat about our work, our children and our plans for the next crop. Although it’s a long day for us, we are contented with what we do. We love working & we love sầu our children.

Dịch bài bác đọc:

Ông Vỹ: Đồng hồ nước báo thức reo lúc 4 giờ 30. Tôi tỉnh dậy cùng xuống nhà bếp đun nước mang lại buổi tthẩm tra sáng sủa. Tôi uống vài tách tsoát, ghi điểm trung tâm nkhô hanh và tiếp đến dẫn trâu ra đồng. Tôi mất 45 phút ít để sẵn sàng. Tôi bong khỏi bên thời điểm 5 giờ 15 với cho ruộng đúng 5 giờ 30. Tôi cày với bừa thửa đất của tớ, với thời điểm 7 tiếng 45 tôi ngủ một tí. Trong thời điểm nghỉ ngơi, tôi hay uống tkiểm tra với những người dân dân cày khác cùng thuốc lá lào. Tôi liên tục thao tác từ 8 giờ đồng hồ 15 cho tới 10 tiếng 30. Sau kia tôi về bên sinh hoạt một tí cùng nạp năng lượng trưa cùng với mái ấm gia đình thời điểm 11 giờ đồng hồ 30. Sau bữa trưa, tôi hay ngủ một giờ.

Bà Tuyết: Lúc 2 tiếng đồng hồ 30 chiều, chúng tôi lại ra đồng. Chúng tôi sửa bờ cho các mhình ảnh ruộng. Sau đó chồng tôi bơm nước vào ruộng trong những khi tôi ghép lúa. Chúng tôi thao tác làm việc khoảng tầm nhì giờ trước khi Shop chúng tôi ngủ. Chúng tôi làm cho hoàn thành các bước lúc 6 giờ. Chúng tôi ăn tối lúc khoảng chừng 7 giờ, tiếp đến coi vô tuyến và đi ngủ thời điểm khoảng 10 giờ. Đôi khi Cửa Hàng chúng tôi thanh lịch quán ăn làng mạc nhằm uống trà soát. Chúng tôi tán gẫu về các bước, con cái cùng planer mang đến vụ mùa cho tới. Dầu ngày có nhiều năm nhưng mà chúng tôi chấp thuận với công việc đang có tác dụng. Chúng tôi yêu thương lao rượu cồn cùng yêu thương thương con cái bản thân.

Xem thêm: Soạn Bài Văn Bản Văn Học Lớp 10 Violet, Văn Bản Văn Học Lớp 10 Violet


Task 1

Task 1. Choose the option A, B. or C that best suits the meaning of the italicised word(s).


Chuyên mục: Tổng hợp