Nở rộ hình thức ‘bán du học’

Nở rộ hình thức bán du học - Ảnh 1.

TTO – ‘Bán du học’ là cách nói nôm na để chỉ chương trình liên kết quốc tế giữa các trường trong nước và nước ngoài. Chương trình thường có 2-3 năm theo học ở Việt Nam, sau đó chuyển tiếp sang nước ngoài.