Thể tích lăng trụ lục giác đều

     

Cho một cây nến hình lăng trụ lục giác đều phải sở hữu độ cao và độ nhiều năm cạnh đáy lần lượt là (15 mcm) với (5 mcm). Người ta xếp cây nến trên vào vào một vỏ hộp tất cả bề ngoài vỏ hộp chữ nhật sao để cho cây nến ở khkhông nhiều vào hộp ( gồm lòng xúc tiếp nhỏng hình vẽ). Thể tích của loại hộp kia bởi.

Bạn đang xem: Thể tích lăng trụ lục giác đềuPmùi hương pháp giải

Tính diện tích S lòng vỏ hộp (S_ABCD) rồi thực hiện bí quyết tính thể tích kăn năn lăng trụ (V = Sh) với (S) là diện tích S lòng, (h) là độ cao.


*

Ta bao gồm (AB = SPhường. = 2MN = 10cm).

(AD = MR = 2.sqrt 5^2 - left( dfrac52 ight)^2 = 5sqrt 3 )

( Rightarrow S_ABCD = AB.AD = 50sqrt 3 ,,cm^2).

$V = S_ABCD.h = 50sqrt 3 .15 = 750sqrt 3 ,cm^3$.

Đáp án phải chọn là: d


*

Một số em hoàn toàn có thể vẫn chọn nhầm đáp án A do nghĩ (ABCD) là hình vuông vắn là không nên.


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho kăn năn chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác phần nhiều cạnh (a), (SA ot left( ABC ight)) cùng (SA = a). Tính thể tích kăn năn chóp (S.ABC).


Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm lòng (ABC) là tam giác vuông trên (C,)(AB = asqrt 5 ,)(AC = a.) Cạnh mặt (SA = 3a) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích của khối chóp (S.ABC) bằng


Cho hình chóp (S.ABC) có lòng là tam giác hầu như cạnh (2a) và thể tích bởi (a^3). Tính chiều cao (h) của hình chóp sẽ mang lại.

Xem thêm: Những Dấu Hiệu Bệnh Tiểu Đường Ở Nam Giới Cần Điều Trị Sớm Trước Biến Chứng


Cho tứ diện (ABCD) hoàn toàn có thể tích bởi $12$ cùng (G) là giữa trung tâm tam giác (BCD). Tính thể tích (V) của khối hận chóp (A.GBC).


Cho tứ diện (ABCD) gồm (AD = 14,BC = 6). gọi (M,N) thứu tự là trung điểm của những cạnh (AC,BD) cùng (MN = 8). Điện thoại tư vấn (altrộn ) là góc giữa hai tuyến đường trực tiếp (BC) và (MN). Tính (sin alpha ).


Cho hình chóp tđọng giác $S.ABCD$ tất cả lòng $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a$, (SA ot (ABCD)) và (SA = asqrt 6 ). Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng


Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông vắn cạnh $a$, (SD = dfracasqrt 17 2), hình chiếu vuông góc $H$ của $S$ lên phương diện $left( ABCD ight)$ là trung điểm của đoạn $AB$. Tính chiều cao của khối chóp $H.SBD$ theo $a$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD$ là hình thoi trung tâm $O$, $AB = a$, $widehat BAD = 60^circ $, $SO ot left( ABCD ight)$ cùng mặt phẳng $left( SCD ight)$ sản xuất cùng với mặt dưới một góc $60^circ $. Tính thể tích khối hận chóp $S.ABCD$


Cho hình chóp tđọng giác (S.ABCD). call (V) là thể tích khối chóp (S.ABCD). Lấy điểm (A") trên cạnh (SA)làm sao để cho (SA = 4SA"). Mặt phẳng qua (A") với tuy nhiên tuy vậy với đáy của hình chóp cắt những cạnh (SB), (SC), (SD) theo thứ tự tại các điểm (B"), (C"), (D"). Thể tích khối chóp (S.A"B"C"D")bằng:


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình vuông vắn. Nếu khối hận chóp tất cả độ cao bởi (asqrt 3 ) và thể tích là (3a^3sqrt 3 ) thì cạnh lòng gồm độ nhiều năm là:


Cho một cây nến hình lăng trụ lục giác đều sở hữu chiều cao với độ nhiều năm cạnh lòng theo thứ tự là (15 mcm) với (5 mcm). Người ta xếp cây nến bên trên vào vào một vỏ hộp gồm mẫu mã hộp chữ nhật sao cho cây nến nằm khkhông nhiều vào vỏ hộp ( tất cả đáy tiếp xúc nlỗi hình vẽ). Thể tích của chiếc vỏ hộp kia bằng.Cho lăng trụ tam giác (ABC.A"B"C") tất cả lòng (ABC) là gần như cạnh (AB = 2asqrt 2 ). Biết (AC" = 8a) cùng chế tạo ra với dưới mặt đáy một góc (45^0). Thể tích khối nhiều diện (ABCC"B") bằng


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") hoàn toàn có thể tích bằng (V). Các điểm (M), (N), (P) theo lần lượt ở trong các cạnh $AA"$, $BB"$, $CC"$ làm sao cho $dfracAMAA" = dfrac12$, $dfracBNBB" = dfracCPCC" = dfrac23$. Thể tích kân hận đa diện (ABC.MNP) bằng


*

Cho tứ diện những (ABCD) gồm cạnh bởi $3.$ hotline (M,,N) lần lượt là trung điểm các cạnh (AD,,BD.) Lấy điểm ko đổi (P) bên trên cạnh (AB) (không giống (A,,B)). Thể tích khối chóp (P.MNC) bằng


Cho khối hận chóp (S.ABCD) rất có thể tích bởi (16). gọi (M), (N), (P), (Q) lần lượt là trung điểm của (SA), (SB), (SC), (SD). Tính thể tích khối hận chóp (S.MNPQ).


Cho hình chóp (S.ABC) có lòng (ABC) là tam giác vuông cân nặng, (AB = AC = a), (SC ot left( ABC ight)) và (SC = a). Mặt phẳng qua (C), vuông góc với (SB) giảm (SA,SB) lần lượt tại (E) cùng (F). Tính thể tích khối hận chóp (S.CEF).


Cho hình chóp (S.ABCD) có lòng là hình vuông cạnh $a$, nhì phương diện phẳng (left( SAB ight)) cùng (left( SAD ight)) cùng vuông góc với lòng, biết (SC = asqrt 3 ). Hotline (M,)(N,)(P,)(Q) theo thứ tự là trung điểm của (SB,)(SD,)(CD,)(BC). Tính thể tích của kăn năn chóp (A.MNPQ).

Xem thêm: Hình Ảnh Trái Vú Sữa - Vú Sữa: Cận Tết, Giá Vú Sữa Bất Ngờ Lao Dốc


Một lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy là $11,cm$, $12,cm$, $13,cm$ và ăn diện tích bao bọc bằng $144,cm^2$. Thể tích của kân hận lăng trụ đó là:


Giấy phép hỗ trợ các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GPhường – BTTTT bởi Bộ Thông tin và Truyền thông.


Chuyên mục: Tổng hợp