Tìm m để hàm số liên tục tại 1 điểm

      20

Tìm quý hiếm thực của tsi mê số (m) để hàm số $fleft( x ight) = left{ eginarray*20ldfracx^3 - x^2 + 2x - 2x - 1& mKhi x e 1\3x + m& mKhi x = 1endarray ight.$ liên tiếp tại (x = 1.)
Bạn đang xem: Tìm m để hàm số liên tục tại 1 điểm

Phương thơm pháp giải

Hàm số (y = fleft( x ight)) thường xuyên tại (x = x_0) giả dụ (mathop lim limits_x o lớn x_0 fleft( x ight) = fleft( x_0 ight)).


Lời giải của GV vumon.vn

Hàm số khẳng định với mọi (x in mathbbR). Theo đưa thiết ta nên có

$3 + m = fleft( 1 ight) = mathop lim limits_x o 1 fleft( x ight)$$ = mathop lim limits_x lớn 1 dfracx^3 - x^2 + 2x - 2x - 1$ $ = mathop lim limits_x khổng lồ 1 dfracleft( x - 1 ight)left( x^2 + 2 ight)x - 1$ $ = mathop llặng limits_x o lớn 1 left( x^2 + 2 ight) = 3 Leftrightarrow m = 0$

Đáp án đề nghị lựa chọn là: a
Xem thêm: Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau Cover, Ngọn Cỏ Ven Đường Thôi Mà, Làm Sao Với Được Mây

*
*
*
*
*
*
*
*

*Xem thêm: Bị Sốt Xuất Huyết Nên Ăn Gì, Làm Gì Khi Bị Sốt Xuất Huyết

Cho hàm số (fleft( x ight) = dfracx^2 + 1x^2 + 5x + 6). Hàm số (fleft( x ight)) liên tục trên khoảng tầm như thế nào sau đây?


Hàm số (fleft( x ight) = left{ eginarrayldfracx^4 + xx^2 + x,,,khi,,x e 0,,x e - 1\3,,,,,,,,,,,,,,,khi,,x = - 1\1,,,,,,,,,,,,,,,,khi,,x = 0endarray ight.)


Chuyên mục: Tổng hợp