UNIT 1 LỚP 10: A DAY IN THE LIFE OF

  -  

Bài viết lí giải bí quyết học với biện pháp giải bài bác tập của phần reading về chủ đề một ngày vào cuộc sống thường ngày của..., một công ty điểm rất đáng để quan tâm vào công tác giờ đồng hồ Anh 10. Hãy cùng điểm qua các tự vựng, cấu tạo yêu cầu nhớ cùng tham khảo gợi ý giải bài xích tập dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng

Timetable(n) <"taimtəbl>=schedule(n) <"∫edju:l; "skedʒul>: thời gian biểu, thời khóa biểu . Weekly(n) <"wi:kli>: hằng tuầnCivic education(n) <"sivik edju:"kei∫n>: dạy dỗ công dân Technology(n) : technology họcInformation technology(n) < infə"mei∫n tek"nɔlədʒi > : technology biết tin.Informatics(n) <,infə:"mætiks>: tin họcLesson(n) <"lesn> : bài họcClass(n) : giờ học, buổi học

II. Cấu trúc bắt buộc lưu ý

III. Hướng dẫn giải bài tập

Task 1: Quan is a tenth-grade student. He goes to school every morning. Below is his weekly timetable. Ask and answer questions with a partner using the information from the timetable.

Bạn đang xem: Unit 1 Lớp 10: A Day In The Life Of

(Quan là học sinh lớp 10. Anh ấy đến lớp từng buổi sáng. Dưới đấy là thời khóa biếu hàng tuần của anh ấy. Hỏi và trả lời các câu hói với 1 chúng ta thuộc học , sử dựng công bố sinh hoạt thời khóa biểu.) Gợi ý hội thoại:

A : What time does he have sầu Civic Education lesson on Monday?B : (He has Civic Education) at 7 : 15.A : What lesson does he have next?B : (He has) Information Technology.A : What day does he have sầu Literature?B : (He has Literature) on Tuesday. Wednesday và Saturday.A : How many periods a week does he have?B : (He has) three periods.A : What class does he have the first period on Thursday ?B : (He has) English lesson.A : How many English periods a week does he have sầu ?B : (He has) three periods.A : Docs he have double or single periods?B : (He has) only single periods.A: Oh! You mean he has only a single period of English at a timeB : Yes. But for Maths, he has two double periods và a single once a week A: He has many periods of MathsB : Yes, because it’s the class for best students in Maths.A : I sec.

Xem thêm: 10 Thực Phẩm Giúp Phụ Nữ Uống Gì Để Tăng Ham Muốn Ở Phụ Nữ, Phụ Nữ Nên Ăn Gì, Uống Gì Để Tăng Ham Muốn

Task 2: Describe Quan"s activities, using the pictures below. (Mô tả hầu hết sinc hoạt cùa Quan, dùng những hình bên dưới.)

Quan gets up at 2 : 00 p.m., và at 2 : 13, he studies or reads books. At 4 : 00, he watches TV. Then at 5 p.m.. he cycles to the stadium & plays football with his friends at 5 : 15. At 6 : 30, he cycles trang chủ. At 6 : 45, he takes a shower, và he has dinner with his family at 7: 00 At 8 : 00, he does his exercises.

Xem thêm: Túi Hậu Môn Nhân Tạo - Proxima Một Mảnh, Loại Kín

Task 3: Tell your classmates about your daily routine. (Kể mang lại chúng ta cùng lớp về quá trình hay làm cho hằng. ngày của em.)

I usually get up at 5 : 30. After a ten-minute morning exercise, I take a bath. Then I have a look at my exercises & learn all my lessons for the day again. At 6 o’clochồng, I have breakfast. Then I leave sầu trang chủ for school on my xe đạp at 6 : 30.I have five classes every morning, except for Saturday. I have only four. I have sầu classes from 7 untill 11: đôi mươi a.m. and usually have sầu lunch at 12. Alter lunch. I usually take a short nap (giấc mộng trưa), about twenty minutes. In the afternoon. I study all my lessons và do exercises or homework given in the morning classes. After dinner, I usually watch TV untill 7 : 30- Then I study và do extra exercises. I usually go lớn bed at 10: 30.