ƠN NGHĨA SINH THÀNH

  -  
Uđường nước ghi nhớ nguồn Làm bé cần hiếu Em ơi hãy nhớ năm xưa Những ngày còn thơ Công ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành Người hỡi nhớ là Công thân phụ như núi Thái Sơn Nghĩa người mẹ nhỏng nước Trong mối cung cấp chảy ra. Người ơi, làm cho fan làm việc trên đời Nhớ công fan sinc dưỡng Đó bắt đầu là hiền hậu nhân. Vì đâu, anh đề nghị fan tài bố Hãy lưu giữ công sinc thành Vì ai, mà lại bao gồm ta? Uđường nước lưu giữ nguồn Làm con nên hiếu Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa bà bầu như nước Trong mối cung cấp chảy ra...


Bạn đang xem: ơn nghĩa sinh thành


Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Cách Dùng Giới Từ Chỉ Thời Gian, Giới Từ Chỉ Thời Gian (Prepositions Of Time)

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Tả Hàng Phượng Vĩ Và Tiếng Ve, Bài Viết Số 5 Lớp 6 Đề 2: Kêu Ngày Hè Hay Nhất

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.